Her er vinnerne av årets forskningspriser

Roald Omdal tildeles forskningsprisen, mens Jone Ravndal Bjørnestad får prisen for årets publikasjon.

Ulrikke Valvik Mitchell, tekst og foto
Publisert 25.08.2017

Prisvinnere Omdal og Bjørnestad.
PRISVINNERNE: Roald Omdal (t.v.) og Jone Ravndal Bjørnestad fikk fredag utdelt prisene "Årets forsker" og "Årets publikasjon" under fredagsundervisningen på SUS.

Fredagsundervisningen ble denne uken viet til heder og ære av to personer som fortjente det, da det var duket for utdeling av de to forskningsprisene «Årets forsker» og «Årets publikasjon».

– God morgen alle sammen. Dette er noe av det kjekkeste jeg får lov til å gjøre, sier administrerende direktør ved SUS, Inger Cathrine Bryne, som hadde æren av å dele ut de to prisene.

Den høythengende prisen «Årets forsker» gikk i år til Roald Omdal - professor II ved Universitetet i Bergen og leder for Klinisk immunologisk forskningsgruppe på SUS. Fagområdene som dekkes i gruppen er blant annet immunologi, onkologi, gastroenterologi og nevropsykiatri. To av hovedforskningsfeltene handler om det sentrale og perifere nervesystemet og kronisk fatigue (utmattelse).

– Omdal er blant verdens fremste forskere på sitt felt. Komiteen anser Roald Omdal som en særdeles verdig mottaker av forskningsprisen for 2017 - gratulerer med dagen, sa Bryne og overrakk ham prisen, til stående applaus fra alle i salen.

«Hvor i landet er det mange autoimmune sykdommer? Jo, i Stavanger.»


Roald Omdal disputerte for doktorgraden ved Universitetet i Tromsø i 1991. Stavanger ble etter hvert et natulig sted å bosette seg for Vest-Agder-mannen.

– Mens jeg fortsatt var i Tromsø fant jeg ut at jeg måtte gjøre noe mer i livet enn å bare være der, og tenkte som så: Hvor i landet er det mange autoimmune sykdommer, som jeg kan ta fatt i og som synes å være ubehandlet og uoppdaget? Jo, i Stavanger. Der fantes det ingen revmatologisk avdeling, ei heller en avdeling for klinisk immunologi, så i Stavanger måtte det være mye for meg å ta fatt i, tenkte jeg. Så da flyttet jeg til Stavanger og begynte på medisinsk avdeling, og opprettet etter hvert seksjon for klinisk immunologi på SUS, forteller Omdal.

Omdal har vært involvert i forskning siden han ble ansatt ved SUS i 1985, og var leder i Forskningsutvalget ved sykehuset fra 2003 til 2011. Han har 163 vitenskapelige publikasjoner registrert i Cristin, hvorav 19 er fra de siste tre årene. De fleste publikasjonene er i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter. Han takket og bukket for prisen, på vegne av seg selv og hele forskningsgruppen:

– Tusen takk - det var veldig hyggelig å høre så mange kjekke ord. Om alle er like velfortjent er jeg ikke like sikker på, men veldig kjekt er det uansett, smiler han.

Forskningsprisen er på 40.000 kroner og skal brukes til videre forskningsrelatert aktivitet.

1omdal_r.jpg

ÅRETS FORSKER: Roald Omdal ved SUS omtales av komiteen som en av verdens fremste forskere på sitt felt.

 

Publikasjonsprisen: Alle trenger en venn av og til

– Takk for at jeg får drive med hobbyen min, og at jeg får betalt for det, sier den ferske prisvinneren til latter fra publikum.

Jone Ravndal Bjørnestad er forsker ved SUS og Regionalt Senter for Klinisk Psykoseforskning, og ble fredag tildelt prisen «Årets publikasjon» (2016) for artikkelen «Everyone Needs a Friend Sometimes» - social predictors of long-term remission in first episode psychosis, hvor Bjørnestad er førsteforfatter.

Artikkelen ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Frontiers in psychology i oktober 2016, og omhandler utfordringer i den kliniske hverdagen som går på tvers av profesjons- og virksomhetsgrenser.

Hovedfunnene i artikkelen er at hyppigheten av sosial kontakt med venner er en svært viktig faktor for bedring av psykose over en toårs-periode, mens allmenn sosial tilfredshet eller hvor ofte man har kontakt med familie ikke har like stor betydning.

Disse funnene kan virke motstridende og er også uventede funn sammenlignet med tidligere forskning på området. Artikkelen er allerede sitert av andre i nye studier.

alle4_red.jpg

GRUPPEBILDE: "Årets forsker" Roald Omdal, administrerende direktør Inger Cathrine Bryne, "Årets publikasjon"-vinner Jone Ravndal Bjørnestad og forskningsdirektør Svein Skeie.

Forskningsprisen:

  • Pris som har vært delt ut nesten årlig siden 1992.
  • Prisen er på 40.000 kroner og skal brukes til videre forskningsrelatert aktivitet.
  • Deles ut til forskere/forskningsmiljøer som har bidratt vesentlig til forskning ved Stavanger universitetssjukehus.
  • Årets forskningspris hadde fem nominerte kandidater.

Publikasjonsprisen:

  • Deles ut for femte gang.
  • Prisen er på 10.000 kroner og skal brukes til videre forskningsrelatert aktivitet.
  • Vinneren skal fortrinnsvis være førsteforfatter.
  • Årets publikasjonspris hadde fire nominerte kandidater.