Funn av resistent bakterie

Det er påvist en resistent bakterie hos fire innlagte pasienter ved nyfødt intensiv 3D.

Publisert 24.12.2020
Sist oppdatert 24.11.2022

Oppdatering lørdag 02. januar:

 • Det er 18 innlagte pasienter på avdelingen.
 • Det er ingen nye påviste tilfeller blant pasienter eller medarbeidere.
 • Det er påvist ett nytt tilfelle hos et familiemedlem.
 • Tilsammen per nå er den resistente bakterien påvist hos fire barn, to familiemedlemmer og to medarbeidere

Oppdatering torsdag 31. desember:

 • Det er 17 innlagte pasienter på avdelingen klokka 15.
 • Det er ingen nye påviste tilfeller blant innlagte pasienter.
 • Det er påvist ett nytt tilfelle hos en medarbeider.
 • Tilsammen per nå er den resistente bakterien påvist hos fire barn, et familiemedlem og to medarbeidere.

Oppdatering mandag 28. desember:

 • Det er 11 innlagte pasienter på avdelingen. 
 • Det er ingen nye påviste tilfeller blant innlagte pasienter.
 • Ett av barna har fått en oppvekst av bakterier i blodet og får antibiotikabehandling. Barnet er i bedring.
 • Det er to nye påviste tilfeller – en medarbeider og et familiemedlem.
 • Fylkeslegen og Folkehelseinstituttet er orientert.

-------------------------------------------------------------

Torsdag 24. desember:

Staphylococcus lugdunensis er en stafylokokkbakterie som er en vanlig hudbakterie hos friske mennesker. De færreste utvikler sykdom, men den kan, som andre stafylokokker, forårsake sårinfeksjoner og mer alvorlige infeksjoner.

Bakterien som er funnet nå, er motstandsdyktig mot antibiotika. Det vil si at den er resistent mot de antibiotikaene som vanligvis brukes til å behandle denne type bakterier. 

Iverksatte tiltak

– Det ble umiddelbart iverksatt tiltak. Andre innlagte og nylig utskrevne pasienter ved avdelingen kartlegges og testes. Disse testene er per nå negative, sier smittevernoverlege Jon Sundal.

Pasientbehandlingen av nyfødte i avdelingen ivaretas. For å unngå videre smittetilfeller, er avdelingen delt opp i flere enheter. Pasientene som har fått påvist bakterien isoleres. De andre pasientene, og nye pasienter, behandles i egne områder.

Det anses ikke å være forhøyet risiko for videre smitte til nye innlagte nyfødte.

Føre-var-prinsipp

Det ordinære fødetilbudet blir ikke påvirket. Alle barn, inkludert premature og barn som trenger intensivbehandling, vil få dette.

Det er 13 innlagte pasienter ved avdelingen.

I tillegg er det iverksatt et omfattende arbeid med smittevask og informasjon til pårørende.

– Vi har satt inn alle tilgjengelige ressurser i arbeidet. Vi har gode planer for å håndtere slike hendelser. Dette innebærer blant annet omfattende tiltak tidlig, inkludert testing av egne medarbeidere, etter et føre-var-prinsipp, slik at vi får god oversikt og kontroll over situasjonen for å ivareta barna og deres familier, sier klinikksjef ved kvinne- og barneklinikken, Henning Garsjø.

Samarbeid med Folkehelseinstituttet

Bakterien Staphylococcus lugdunensis er en såkalt hvit stafylokokk. Det spesielle er at denne, i likhet med gule stafylokokker, kan føre til infeksjoner.

Bakterien lar seg vanligvis behandle med en standard antibiotikabehandling.

– I dette tilfellet ser vi at bakterien som er påvist har resistens mot det som er vanlig behandling. Det finnes heldigvis andre behandlingsalternativer, og vi må bruke en annen type antibiotika enn det vi vanligvis bruker, sier Sundal.  

Det er uvanlig at denne type bakterier er resistente. Det er heller ingen tidligere kjente utbrudd av denne type bakterier ved nyfødtavdelinger eller andre sykehusavdelinger i Norge.

SUS er i dialog med Folkehelseinstituttet som bistår i arbeidet. 

Saken oppdateres dersom det skjer en utvikling.