Fremdeles utbrudd av VRE

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har fremdeles et utbrudd av vancomycinresistente enterokokker (VRE).

Publisert 21.06.2018
Sist oppdatert 02.06.2023

​Enterokokker er en gruppe bakterier som finnes i tarmen hos mennesker. VRE er en spesiell gruppe av disse bakteriene - og er motstandsdyktige (resistente) mot flere typer antibiotikum.

Bakteriene skilles ut i avføringen, og kan smitte videre via kontakt med pasient og pasientens omgivelser. Bakteriene kan overleve i flere uker.

De som smittes blir oftest kun bærere av bakterien. De færreste utvikler sykdom. Ved sykdom får pasienten vanligvis en urinveisinfeksjon. I sjeldnere tilfeller kan andre infeksjoner oppstå.

Tiltak 

Rundt 60 pasienter har fått påvist VRE-bærerskap det siste året. Fem av disse har hatt infeksjon. På SUS screenes (undersøkes) mellom 50 og 100 pasienter hver uke for bærerskap. Nær 5000 prøver er tatt siden juni 2017.

Målet er at antallet VRE-tilfeller skal være så lavt som mulig. Begrensninger i belegg og flytting mellom poster, utstyr for raskere prøvesvar og økt desinfeksjon i postene er hovedtiltakene i arbeidet.

Pasienter og besøkende informeres om tiltakene i de gjeldene postene. Utbruddet fører ikke til redusert kapasitet i pasientbehandlingen.

SUS samarbeider også med andre helseforetak. VRE er en bakterie som jevnlig dukker opp på norske sykehus. Per i dag er det utbrudd flere steder i landet - både i større og mindre omfang.  I 2017 ble det nasjonalt meldt om nær 400 tilfeller av bærerskap til Folkehelseinstituttet. 

Eget informasjonsbrev om VRE (pdf).