Først i verden å tilby oppfølging av førstehjelpere

Stavanger universitetssjukehus (SUS) er først i verden, i offentlig regi, som tilbyr oppfølging av førstehjelpere.

Publisert 05.01.2021
Sist oppdatert 06.12.2022

forstehjelper illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto: Svein Lunde, SUS.

På mange måter er befolkningen gitt en moralsk forpliktelse til å ta ansvar og utføre hjerte- og lungeredning (HLR) ved behov. Dette kommer i tillegg til de juridiske forpliktelsene i straffeloven.

– Tross forventinger og krav fra samfunnet, blir ikke førstehjelperen tatt vare på i etterkant. De blir ikke gitt verktøyene og støtten til å bearbeide opplevelsen, sier seniorforsker Conrad Bjørshol ved regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS).

Han understreker at førstehjelpssituasjoner kan oppleves traumatiserende for mange.  Studier viser at flere opplever søvnvansker, flashbacks, vekttap, angst, konsentrasjonsvansker og redusert arbeidskapasitet i etterkant.

– Nå som vi vet hvor stor belastning førstehjelpere faktisk utsettes for, er det viktig at vi som samfunn tar ansvar og gjør det vi kan for å minimere belastningen, sier Bjørshol.

Hvem tilbudet er for  

Det nyetablerte tilbudet gis til alle som har vært til stede, eller som har gitt førstehjelp til en bevisstløs person – i første omgang knyttet til hendelser i SUS sitt opptaksområde. Dette kan være både hjertestans-situasjoner og ved alvorlige skader.

Det anslås at rundt 6000 personer i Norge utfører hjerte- og lungeredning eller ringer 113 ved hjertestans hvert eneste år.

Målet er å utvide tilbudet regionalt, nasjonalt og i resten av verden. På sikt også at tilbudet inkluderer flere førstehjelpssituasjoner.

Tilbudet gis både til lekfolk, helsepersonell som utfører førstehjelp utenfor arbeidstiden og akutthjelpere. For akutthjelpere vil dette være et supplement til oppfølgingen i egen organisasjon.

Tilbudet omfatter:

  • en samtale om hendelsen sammen med helsepersonell
  • informasjon om utfallet til pasienten
    Informasjon om utfall vil kun meddeles dersom pasient eller pårørende samtykker til det.
  • informasjon om smittetesting ved behov
  • tilbakemelding til helsevesenet

– Trening i førstehjelp er ikke nok for å forberede mennesker på den påkjenningen de utsettes for i en førstehjelpssituasjon. Bearbeiding er minst like viktig å investere i – på lik linje som trening i førstehjelp og kjeden som redder liv, sier Anna Marie Moe Øvstebø, prosjektleder for det nye tilbudet som er etablert.  

Mer informasjon om det nye tilbudet finner du på sus.no/rakos-forstehjelp

Førstehjelpertelefon: 903 66 529.   

forstehjelper - 3.jpg

Prosjektleder Anna Marie Moe Øvstebø. Foto: Svein Lunde, SUS.