Forskningsdagene 2017: Disse deltar fra SUS

Forskningsdagene står for døren – sjekk hvor du kan treffe forskere fra Stavanger universitetssjukehus.

Ingrid Aukland. Foto: Norges forskningsråd.
Publisert 18.09.2017

forskningsdagene_toppbanner.jpg

Denne gang er temaet verdier, og spørsmålet som stilles er "Hva gjør noe verdifullt?" - med underteksten "Verdien av forskning for fremtiden".

Forskningstorget: Verdifull brystkreftforskning til neste generasjon

På Forskningstorget møter du kreftforskerne Kristin Jonsdottir og Marie Austdal, som vil fortelle om kreftceller, og hva de gjør med alle de verdifulle blod- og urinprøvene.

Brystkreftforskere fra SUS samler inn blod- og urinprøver fra kreftpasienter for å løse mange av kreftgåtene, slik at behandlingen av kreftpasienter skal bli enda bedre.

Når: 23. september kl. 11.00-15.00.
Hvor: Torget i Stavanger.

Les mer om Forskningstorget

Forskningens dag - fra praksis til forskning

Miljøterapi, tvang, dilemmaer og suicidalitet. Denne dagen handler det om pasient- og behandlerperspektivet gjennom forskning i klinikker for psykisk helsevern ved SUS.

Det vil bli utdeling av priser for beste poster, beste forskningsartikkel og årets formidler.  Det blir også posterutstilling, stands og servering.

Når: 27. september kl. 10.45-15.30.
Hvor: Café Latter, kantinen, Psykiatriske klinikker

Les mer og se hele programmet


Å leve og arbeide med kreft

Folke Hermansens Fond, SUS, Kreftomsorg Rogaland, Kreftforeningen, Sykehuset i våre hender og Næringsforeningen i Stavanger-regionen inviterer til folkemøte om kreftforskning.

«Folkefondets» vedtekter sier at Fondet skal støtte forskning knyttet til diagnostikk, behandling og pleie av kreftpasienter. Denne intensjonen er også lagt til grunn for presentasjonene under Forskningsdagen 2017. Den forskningskompetansen som bygges opp ved SUS, og de resultatene som oppnås, har direkte betydning for behandlingen av pasienter slik at flere overlever med betydelig bedre livskvalitet.

Seksjonsoverlege Ingvil Mjaaland ved avdeling for blod og kreftsykdommer, Siri Kommedal fra endokrinkirurgisk seksjon og Inger Johanne Bergerød, doktorstipendiat, er noen av dem som holder innlegg. Og så kommer helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Når: 28.september kl. 19.00-21.00
Hvor: Stavanger Forum, hovedinngang

Les mer og se hele programmet her

Forsker-stand up

En forsker – en mikrofon – et kvarter. Målet er at 12 forskere skal få deg til å le fra scenen, og samtidig bidra til at du går ut derfra litt klokere enn da du kom inn. Også her er sykehuset godt representert. Fysioterapeut Norhild Caroline Ekeland, og lege i spesialisering, Viktoriia Pozdniakova, skal begge prøve seg på kunsten å formidle kunnskap foran stand-up mikrofonen. 

Norhild Caroline Ekeland – «Ikke lyst til å trene? Reis deg opp og tenk litt på det!»

Bakgrunn
Ekeland er fysioterapeut og har jobbet ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) på Lassa siden 2013. Hun jobber i tverrfaglig team med rehabilitering etter sentralnevrologiske tilstander, blant annet pasienter etter hjerneslag.

Kort om forskningen
Temaet er stillesitting. De nyeste nasjonale retningslinjene fra Helsedirektoratet anbefaler at vi alle bør redusere stillesitting for å bevare god helse. Ekeland kommer til å legge fram forskning som underbygger rådet om å redusere stillesitting, samt presentere funn om stillesitting hos middelaldrende, hjemmeboende personer med nylig gjennomgått hjerneslag.

Når: Tirsdag 26. september kl. 20 – 22
Hvor: Kåkå Kverulantkatedralen, Sting Nere, Valberget 3      

Viktoria Pozdniakova – «Når størrelsen teller: hjernevolum og Parkinsons demens»

Bakgrunn
Pozdniakova er lege og gjennomfører spesialisering innenfor radiologi, og forsker på Parkinsons sykdom ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB).

Kort om forskningen
Pozdniakova skal snakke om bildediagnostikk og demensutvikling hos pasienter med Parkinsons sykdom. Demens forekommer hos 40 prosent av pasienter med nylig diagnostisert Parkinsons sykdom og øker opptil 80 prosent ved sykdomsprogresjon. Tidlig demensdiagnostikk spiller stor rolle for riktig behandlingsstrategi. Pozdniakova bruker MR-bilder av hjernen for å predikere demensutvikling hos Parkinsons pasienter.

Når: Onsdag 27. september kl. 20 – 22
Hvor: Kåkå Kverulantkatedralen, Sting Nere, Valberget 3      

Les mer om Forsker stand-up


Alle arrangementene er gratis og åpent for alle.

Se alle arrangementene i Rogaland