Forskning styrker kvalitet på pasientbehandlingen og kan redusere kostnader

På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2016. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer 18 pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet.

Publisert 19.06.2017
Sist oppdatert 10.08.2017

Forsknings- og innovasjonsresultater må formidles fordi det er viktig for pasientene våre. Forbedring er avhengig av forskning. Helse Stavanger sin satsing på Parkinson-forskning er et godt eksempel på dette, sier forskningsdirektør Svein Skeie.

Rapporten ble overlevert statssekretær Anne Grethe Erlandsen under et forskningsseminar i departementet 15. juni.

Helseforetak og private sykehus bruker årlig cirka 3,6 milliarder kroner på forskning. Hele 22 prosent av disse midlene går til kreftforskning.

I rapportens presentasjon av nasjonale nøkkeltall for forskning fremgår det at brukermedvirkningen i forskningsarbeidet øker betydelig. I 2014 gikk 20 prosent av forskningsmidlene til prosjekter med brukermedvirkning. I 2016 er denne andelen økt til 45 prosent. 

Presenterer 18 forskningsprosjekter

De regionale helseforetakene presenterer i rapporten atten forsknings- og innovasjonsprosjekter som alle er til pasientens beste. Prosjektene omfatter blant annet forhold som bruk av oransje briller gir bedring for maniske pasienter, unødig frykt for idrettsdødsfall hos barn med medfødt hjertefeil, unge gutters røyking kan gi deres framtidige barn astma og banebrytende forskningssamarbeid om reindriftas hverdag.

Helse Stavanger er representert i saken Parkinsons sykdom: Mennesket bak forskningen. Prosjektledere: Guido Alves ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) i Helse Stavanger HF, og Ole-Bjørn Tysnes ved nevrologisk avdeling i Helse Bergen HF.

Parkinsons sykdom: Mennesket bak forskningen - ParkVest-studien.

Les hele forskningsrapporten her.