Forenklet ordning for dekning av pasientreiser

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om dekning av reisekostnader og regelverket endres.

Publisert 31.08.2016
Sist oppdatert 21.02.2017

Ny ordning

1. oktober kan pasienter søke om å få dekket noen typer pasientreiser på nett (www.helsenorge.no )

Pasienten trenger ikke lenger legge ved oppmøtebekreftelse, denne hentes nå fra offentlige registre.

- Dette er en tjeneste som gagner både pasientene og helsetjenesten. Pasientene får raskere svar og helsetjenesten bruker mindre tid på saksbehandling. Dermed kan helsetjenesten utnytte ressursene bedre. Dette kommer pasientene til gode, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Hovedregelen er at reisen blir dekket med en standardsats på kr 2,20 per kilometer, uansett hvilket transportmiddel som benyttes, når reisen er lenger enn ti kilometer én vei. Dette innebærer at pasienten kan velge det transportmiddelet som passer best. Utbetalingen blir den samme om pasienten reiser med buss, tog eller bil.

I tillegg til at brukere kan søke elektronisk, blir det også nytt papirskjema med veiledning. Det nye papirskjemaet vil bli tilgjengelig på helsenorge.no og hos behandler. Det nye papirskjemaet skal brukes på reiser etter 1. oktober. For reiser som foretas frem til nytt regelverk trer i kraft, skal dagens skjema benyttes.

Nye nettsider

www.helsenorge.no  for pasienter
Pasientrettet informasjon og elektronisk søknadsskjema for å få dekket reiseutgifter vil fra
1. oktober finnes på www.helsenorge.no .

www.pasientreiser.no  for helsepersonell
Pasientreiser.no vil fra 1. oktober være et nettsted for helsepersonell og andre fagpersoner.
Ta gjerne kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon.

Les mer om den nye ordningen på Pasientreisers nettsider: http://www.pasientreiser.no/reise-uten-rekvisisjon/elektronisk-innlevering/