Flere medisinstudenter til SUS

I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen 20 nye studieplasser til Vestlandslegen ved Universitetet i Bergen. Studieplassene er øremerket SUS og Stavanger.

Publisert 05.09.2023
Sist oppdatert 06.09.2023
Fire personer står sammen ved et bord.

Rektor ved UiB, Margareth Hagen, forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch, administrerende direktør ved SUS, Helle Schøyen og ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun.

Det betyr at ytterligere 20 studenter årlig kan ta de tre første årene av medisinutdanningen ved UiB, og fullføre medisinutdanningen med de tre siste årene ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) kunngjorde dette under sitt besøk hos Stavanger universitetssjukehus tirsdag 5. september. 

– Dette er et stort og viktig skritt fremover for både SUS og de 380 000 innbyggerne som vi er sykehus for. Medisinutdanningen legger til rette for at vi kan styrke forskningsaktiviteten og øke antall vitenskapelige ansatte, med mål om enda bedre pasientbehandling, sier Helle Schøyen, administrerende direktør ved SUS. 

Godt samarbeid

Mandag 14. august i år startet det første kullet med medisinstudenter i Vestlandslegen, som er Universitetet i Bergen (UiB) sin nye studiemodell. Hver høst framover vil det komme nye kull med studenter til Stavanger for å gjennomføre tre år med pasientnær utdanning ved SUS og primærhelsetjenesten i Rogaland. Studentene har gjennomført de tre første årene av medisinstudiet i Bergen.

Vi har et godt og langvarig samarbeid med universitetet i Bergen som vi ser fram til å bygge videre på. Disse nye studieplassene gir oss en forutsigbarhet som gjør det lettere å planlegge for årene som kommer. Dette mener jeg også legger forholdene godt til rette for et trepartssamarbeid mellom UiS, UiB og SUS der vi benytter anledningen og fordelen som ligger i at vi faktisk har to universitet på Vestlandet, sier Schøyen. 

SUS har tatt imot medisinstudenter fra UiB siden 1999. Rundt 190 studenter kommer til SUS noen uker årlig for å få klinisk praksis blant i annet indremedisin, kirurgi og psykiatri. Denne ordningen skal fases ut når antall studenter i Vestlandslegen trappes opp. Med Vestlandslegen flytter studentene fast til sitt nye studiested og har all undervisning, inkludert avsluttende eksamen, i Stavanger. Dette betyr nye roller og mer ansvar for SUS.