Flere deltakere fra SUS i ny forbedringsutdanning

Helse Vest er første helseregion i landet til å starte egen forbedringsutdanning for helsepersonell. Fra Stavanger universitetssjukehus (SUS) deltar åtte medarbeidere. Alle har pågående forbedringsarbeider de jobber med.

Caroline Aspelund. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 08.09.2017

Raymond Madsen er deltaker i forbedringsutdanningen.

Raymond Madsen er blant deltakerne fra SUS i forbedringsutdanningen. Han jobber med et prosjekt for pårørende.

Utdanningen hadde oppstart i august og skal gå over ti måneder. Blant deltakerne er Raymond Madsen, klinisk sosionom og familieterapeut i avdeling affektiv og psykose ved Psykiatrisk klinikk.

Han er engasjert i forbedringsprosjektet «Gruppe for pårørende av nysyke ved psykiatrisk sengepost», et prosjekt de kunne starte etter at de fikk tildelt såkornsmidler.

– Vi har lenge ønsket å etablere et eget tilbud for pårørende. Nå er vi endelig i gang. Da er det nyttig å delta i en utdanning som kan bidra til dette arbeidet, sier Madsen.  

Selv har han liten erfaring med prosjektarbeid - og tror forbedringsutdanningen vil gjøre han bedre rustet til å håndtere jobben.

Økt kompetanse

– Vi ønsker at så mange som mulig skal få den kompetansen som trengs for å kunne iverksette, gjennomføre og lede klinisk forbedringsarbeid, som gir varig bedring av tjenestene, til det beste for pasienter og pårørende, sier Synnøve Serigstad, leder av program for pasienttryggleik i Helse Vest.

Den regionale utdanningen er iverksatt som et supplement til de andre tilbudene innen pasientsikkerhet i regi av nasjonalt pasientsikkerhetsprogram.

– Det er en økende etterspørsel etter kunnskap i forbedringsmetodikk ved SUS. Til nå har 25 medarbeidere gjennomgått eller startet ulike utdanninger. Arbeidet og engasjementet som legges ned i stadig å forbedre pasientbehandlingen ved vårt sykehus, er imponerende, sier Karin Jensvold, leder av pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger.

Forbedringsarbeid 

Utdanningen gir kompetanse i systematisk forbedring og bruk av statistisk prosesskontroll (SPC), og alle deltakerne skal gjennomføre et klinisk forbedringsarbeid i utdanningsløpet. Som del av utdanningen vil deltakarene få rådgivning fra en veileder.

Deltakerne fra SUS har følgende forbedringsarbeider:

  • Bedre oppfølging og behandling av kroniske sår
  • Gruppe for pårørende av nysyke ved psykiatrisk sengepost
  • Trening som del av hemodialysebehandling. Tiltak for å øke livskvalitet og stimulere til fysisk aktivitet
  • Erfaringsmedarbeidere ved Stavanger DPS
  • Smittevernvisitt som del av antibiotikastyringsprogram
  • Mindre bruk av mekanisk tvang
  • Brukerinvolvering i valg av arbeidsmåte i møte med pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien
     

Ønsker du å vite mer om utdanningen? Les mer (Helse Vest).