Fatigue ved cøliaki – en ofte oversett plage

Mange personer med cøliaki har ikke symptomer som diaré, magesmerter og vekttap. Hos en del pasienter er fatigue det eneste symptomet på sykdommen. Nå viser forskning ved Stavanger universitetssjukehus at forekomsten av fatigue i denne pasientgruppen halveres med glutenfritt kosthold.

Kristin Skodje
Publisert 26.05.2023
Sist oppdatert 07.06.2023

​​

En kvinne og to menn smiler til kameraet. Foto.

Doktorgradsstipendiat og legespesialist Berit Mære Skjellerudsveen, overlege og førsteamanuensis Tore Grimstad og professor Roald Omdal ved Stavanger universitetssjukehus forsker sammen med flere kolleger ved Medisinsk avdeling på fatigue og cøliaki. Foto: Svein Lunde.

– Det er mange pasienter som kan ha hatt cøliaki i flere år før diagnosen blir stilt, fordi hos noen er fatigue det eneste symptomet på sykdommen, sier overlege Tore Grimstad ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Han har sammen med professor Roald Omdal, doktorgradsstipendiat Berit Mære Skjellerudsveen og flere kolleger ved Medisinsk avdeling, studert sammenhengen mellom fatigue og cøliaki.

Fatigue er en overveldende følelse av tretthet og utmattelse, og har vist seg å være en betydelig plage hos pasienter med kroniske betennelsestilstander og kreft. 

– Vi har gjennom lang klinisk erfaring sett at fatigue er et betydelig problem blant cøliakipasienter. Det har imidlertid vært svært lite vitenskapelig dokumentasjon som underbygget erfaringene. I klinisk praksis er hovedfokuset tarmrelaterte symptomer, som diaré og magesmerter, mens ledsagersymptomer som fatigue tidligere i stor grad har vært oversett, sier Grimstad.

Effekten av glutenfritt kosthold

Grimstad og hans kolleger ville finne ut hvor stort problemet med fatigue er blant cøliakipasienter. De studerte forekomst og alvorlighetsgrad av fatigue hos pasienter som nylig hadde fått diagnosen cøliaki, og sammenlignet dem med friske personer. Forskerne målte fatigue ved hjelp av tre ulike metoder og kom frem til at 40–50 prosent av pasientene hadde det som på fagspråket kalles «klinisk betydningsfull fatigue» ved diagnosetidspunktet. Andelen med fatigue blant de friske kontrollpersonene lå mellom 0–2,2 prosent. 

I dag er glutenfritt kosthold den eneste behandlingen mot cøliaki. 

– I en oppfølgingsstudie over ett år med glutenfritt kosthold forventet vi en bedring, og det var gledelig at forekomst og alvorlighet av fatigue ble halvert ved alle tre målemetodene våre, forteller Grimstad. Mange pasienter fikk både normale blodprøver og normal tynntarmsslimhinne etter ett år med glutenfritt kosthold, men fatigue ble de ikke helt kvitt. Det tyder på at andre mekanismer enn selve betennelsesprosessen bidrar til at fatigue oppstår og reguleres, og er ifølge Grimstad et felt som bør utforskes nærmere.

Kvinne med munnbind undersøker en pasient.

For å sette diagnosen cøliaki er det nødvendig å ta en gastroskopi av innsiden av pasientens spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Her illustrerer doktorgradsstipendiat og legespesialist Berit Mære Skjellerudsveen hvordan det gjøres. Foto: Svein Lunde.

Lenger oppfølgingstid

– Ett år er kort oppfølgingstid. Vi planlegger derfor en oppfølgingsstudie etter fem til sju år for å se om forekomsten av fatigue hos pasientene vi fulgte, er ytterligere redusert, sier Grimstad. 

Ved å analysere blodet hos studiedeltakerne ved diagnosetidspunkt og etter fem til sju år, vil forskergruppen også undersøke om genetiske faktorer har betydning for fatigue ved cøliaki.

Grimstad håper funnene i studien bidrar til å sette søkelyset på fatigue som symptom på cøliaki, særlig når de vanlige symptomene som magesmerter, vekttap og diaré ikke er til stede. Han peker på at det er viktig å vise at glutenfritt kosthold har god effekt som behandling, også når pasienter ikke har magesmerter. ​

Fakta

Om prosjektet

Forskningsprosjektet «Fatigue ved cøliaki» ble startet opp ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) i 2016 og skal vare fram til 2025. Prosjektet er finansiert av Stavanger universitetssjukehus, mottaksavdelingen og forskningsavdelingen.

Om forskningsgruppen

Forskningsgruppe for gastroenterologi og forskningsgruppe for klinisk immunologi ved SUS har bidratt i prosjektet. Deltakere: Berit Mære Skjellerudsveen, Roald Omdal, Anne Kristine Hetta, Lars Aabakken. Prosjektleder er Tore Grimstad. Samarbeidspartner er Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Om fagfeltet

Fatigue – tretthet og utmattelse – er en hyppig, men ofte underrapportert plage ved mange kroniske betennelsestilstander og kreft. Fenomenet kan oppfattes som del av «sykdomsadferd», en forsvarsrespons som utløses av infeksjoner og betennelsestilstander. Det er svært lite vitenskapelig dokumentasjon omkring fenomenet ved cøliaki, både med tanke på alvorlighet og forløp etter behandling med glutenfri diett

Referanser

  • Skjellerudsveen, B.M., Omdal, R. Hetta, A.K., Kvaløy , J.T., Aabakken, L., Skoie, I.M., Grimstad, T. Fatigue: a frequent and biologically based phenomenon in newly diagnosed celiac disease. Sci Rep. 2022 May 4;12(1):7281 
  • Skjellerudsveen, B.M., Omdal, R. Hetta, A.K., Kvaløy , J.T., Aabakken, L., Skoie, I.M., Grimstad, T. The effect of a gluten free diet on fatigue in celiac disease – a prospective controlled study. United European Gastroenterology​​