Fagfolk: Eget nettverk for kreftomsorg og lindrende behandling

For pasienter og pårørende som rammes av alvorlig og livstruende sykdom er det viktig å møtes av fagfolk med høy kompetanse og stort engasjement og hjerte. Et eget nettverk i Helse Vest bidrar til nettopp dette.

Caroline Aspelund. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 08.12.2017

Fagpersoner samlet på SUS.

Nylig var ressurspersoner i nettverket for kreftomsorg og lindrende behandling samlet på SUS. Nettverket er et samarbeid mellom flere aktører - blant annet denne gjengen: Janet Bakken (fagsykepleier i Palliativt senter/Kompetansesenter i lindrande behandling), Elisabeth Karlsen (sykepleier i Tananger hbo), Siri Lillevik Kvamsøe (sykepleier ved onkologisk avdeling 1K) og Margunn Byberg (kreftsykepleier ved Sola lindrende enhet/Kompetansesenter i lindrande behandling).  


Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling er et samarbeid mellom alle 18 kommuner, Stavanger universitetssjukehus (SUS), Palliativt senter på SUS, Kreftforeningen og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest. Nylig var ressurspersonene samlet til fagdag.

– Kompetanse og samarbeid står sentralt når pasienter og pårørende skal få den oppfølgingen de trenger for best mulig livskvalitet, sier Janet Bakken ved Palliativt senter på SUS - som også jobber regionalt innenfor fagfeltet. 

Blant annet er 120 sykepleiere og 35 fysioterapeuter engasjert i arbeidet som ressurspersoner. Deres mål er økt kompetanse, god behandling og omsorg til pasienter og deres familier.

Fagdagen i år er jubileumsmarkering for sykepleiernettverket som er ti år og fysioterapinettverket som er fem år.

– Vi jobber for stadig forbedret samarbeid mellom nivåer i helsetjenesten slik at pasienter og pårørende opplever trygghet når de legges inn og skrives ut fra sykehus og sykehjem. Både pasient og pårørende må bli sett og hørt, avslutter Bakken.