Endringsvillige for nytt sykehus

Dette er noen av medarbeiderne som deltar i SUS2023 OU (Organisasjonsutvikling) sitt prosjekt med å kartlegge og bedre flyten for pasienter gjennom akuttmottaket.

Ingveig Tveranger
Publisert 12.09.2019
Sist oppdatert 19.08.2021
Akuttflyt:

Fv; Johannes Wiik Larsen, Aslaug Skauen og Michael Nguyen.

​- Målet er jo et raskere og tryggere forløp for pasientene, sier Johannes Wiik Larsen, LIS ved gastrokirurgisk avdeling. 

Han er en av 20 medarbeidere som er med på å forberede organisasjonen og styrke kompetanse på akuttmottaket, slik at de er klare for nytt bygg i 2023.

- Det er en utrolig spennende mulighet å få være med på observasjoner og foreslå forbedringer. Sammen skal vi teste ut om det funker, sier Aslaug Skauen, avdelingssjef MOBA.

Akuttflyt4.jpg
«Raskt i gang»
Hun påpeker at det å komme godt i gang på morgenen er med på å sette retning for en god dag, og her er det enda mer å hente. - Jeg er utrolig spent og forventningsfull til hva vi får til i disse forberedelsene mot nytt sykehus, sier Skauen.

Fagfolkene finner selv løsningene
- Medarbeiderne på akuttmottaket jobber nå selv med å etablere nye arbeidsprosesser og driftsmodeller som skal gi gode pasientforløp for øyeblikkelighjelp-pasienter, sier Linda Halle Nordahl, prosjektleder i SUS2023.

Arbeidsgruppen møttes sist i mai for å «fotfølge» kolleger og kartlegge egne prosesser. Nå er resultatene klare og folk kjenner seg godt igjen når de ser hva som kan bli bedre.

Plusser og minuser
På plussiden er det mye bra; god tone, kjekke kolleger, effektive røde sløyfer og høy kompetanse. Utfordringene er siloer mellom fag, dokumentasjon, tilpasning av bemanning til aktivitetsnivået og flyten inn på akuttmottaket og videre til sengepost.

Akuttflyt1.jpg
- Det er nyttig at vi har et forum der vi kan snakke sammen på tvers av fag. Det er ikke ofte vi har anledning i vår arbeidsdag til å diskutere fritt om arbeidsflyt med andre yrkesgrupper, sier Michael Nguyen, LIS-lege ortopedisk.
Alle bidrar til endringer
Han mener at det er fornuftig at folk som jobber i akuttmottaket er med på å påvirke arbeidshverdagen for fremtiden. I prosjektet er alle faggruppene representert; leger, sykepleiere, helsesekretærer, bioingeniører, radiografer, ambulanse mfl. Det er også representanter fra tillitsvalgte.

Prinsippene for utviklingsarbeidet er å sette pasientens behov i sentrum, og så bygge et team rundt pasientene og oppgavene som skal løses. Ideene som er kommet på bordet skal testes ut i liten skala i akuttmottaket i slutten av oktober.

En av ideene medarbeiderne vil teste er at sykepleier og lege møter pasientene sammen for å planlegge behandling. De ønsker også at en erfaren lege vurderer pasienten tidlig sammen med mindre erfarne kollegaer som for eksempel LIS-lege (lege i spesialisering), og deretter lar LIS-legen jobbe videre med pasientforløpet. Et annet forslag er å utnytte lokalene bedre ved å ta i bruk akuttstuene.

Akuttflyt3.jpg
Håper på revolusjon

- Det er givende og fornuftig å tenke i lag på felles fremtidsløsninger for oss som kjenner hvor skoen trykker. Når vi tenker sammen tror jeg vi kan komme frem til nye og forbedrede forløp gjennom akuttmottaket vårt. Håpet må være en revolusjonert måte å jobbe på i nytt akuttmottak i 2023, sier Johannes Wiik Larsen, LIS ved gastrokirurgisk avdeling.