Ekko-prosjektet: Ultralydopplæring til sykepleiere

Marianne Jørgensen lærer opp sykepleiere på MIO i bruk av ultralydapparat. Slik kan de innhente viktig tilleggsinformasjon om pasientene, uten at en lege må være involvert.

Ulrikke Valvik Mitchell. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 21.03.2018

Fire hvitkledde personer - tre kvinner og en mann - ser inn i kamera og smiler. Hun ene holder et lite ultralydapparat i hendene

På bildet, fra venstre: Helene Mystad (sykepleier), Elisabeth Wilhelmsen (spesialsykepleier), Marianne Jørgensen (fagutviklingssykepleier) og Terje Myrstad (spesialsykepleier) - alle ved MIO.

– Dette lille apparatet sørger for at vi får masse tilleggsinformasjon om pasienten - i tillegg til de andre vanlige observasjonene vi gjør - slik at vi kan gjøre en enda bedre vurdering av den enkelte, sier Marianne Jørgensen, fagutviklingssykepleier på medisinsk intensiv overvåking på kardiologisk avdeling (MIO).

Apparatet hun snakker om er et lite, håndholdt ultralyd-apparat. Det er ikke stort større enn en mobiltelefon, og gjør det mulig for opplærte sykepleiere å enkelt kunne ta bilder av pasienter, til alle døgnets tider.

– Det er sykepleiere er på jobb 24 timer i døgnet, og de er sammen med pasientene dag og natt. Det er dårligere legedekning på kveld og natt, og vi har med denne kompetansen muligheten til å ta bilder flere ganger både i løpet av kvelden og natta for å se om det er en utvikling hos pasienten, sier Jørgensen.

En liten håndholdt skjerm viser et ultralydbilde av en persons hjerte.

På dette ultralyd-bildet ser du vena cava inferior - nedre del av kroppens hovedvene vena cava. Denne åren frakter blod tilbake til hjertets høyre forkammer, fra organene som ligger nedenfor hjertet.

Erstatter ikke legenes ultralydundersøkelser

Jørgensen holder for tiden på med en mastergrad i kardiologisk sykepleie. Ultralydopplæringen på MIO er masteroppgaven til Jørgensen, som skal leveres i mai 2019. Inspirasjonen fikk hun fra sykepleiere oppe i Levanger, som har drevet med dette i over ti år allerede.

– Men det er ikke mange andre som gjør dette, verken her på sykehuset eller ved andre sykehus i landet. Sånn sett er vi litt banebrytende, og hvis resultatene av dette prosjektet er gode, håper vi jo at andre vil følge etter.

Opplæringen startet i oktober. Det er i tillegg startet et forskningsprosjekt, Ekko-prosjektet, hvor ni intensivsykepleiere fra MIO er med.

– Vi skal se om kvaliteten på det vi gjør med dette apparatet er tilfredsstillende - om vi finner det samme som legene finner når de gjør sin vanlige ultralyd. Det vil ha betydning for om de bildene vi tar faktisk kan brukes til noe, sier Jørgensen og legger til:

– Men dette skal uansett ikke erstatte den konvensjonelle ultralyden som legene tar, dette skal være et tillegg som vi sykepleiere gjør, for å få en enda bedre vurdering av pasientene. Målet er at alle sykepleierne her skal opp og gå på dette etter hvert, sier Jørgensen.