Eget 3D-studio for å kvalitetssikre det nye sykehusbygget

Å bygge et nytt sykehus er både komplisert og ressurskrevende. Det stiller store krav til brukerinvolvering. Stavanger universitetssjukehus (SUS) sitt utbyggingsprosjekt - SUS2023 - benytter nye teknologiske løsninger for å optimalisere prosjektet. Dette innebærer blant annet et nytt 3D-studio.

Caroline Karlsen Aspelund. Foto/video: Svein Lunde, SUS.
Publisert 23.11.2017
Sist oppdatert 27.11.2017

En mann peker på en digital fremstillling av en sykehusseng.

Prosjektleder for teknologi i SUS2023, Ove Nordstokke, viser stolt fram det nye 3D-verktøyet. Han gleder seg til å vise det fram til resten av medarbeiderne på SUS - og til å ta det i bruk i arbeidet mot et nytt sykehus på Ullandhaug.

– Vi har bygget et eget 3D-studio i de lokalene som tidligere var videokonferanserom i andre etasje i sydbygget på Våland, sier prosjektleder for teknologi i SUS2023, Ove Nordstokke.

Modellene som vises i studio skal gjøre det mulig for medarbeidere og brukere å se og forstå det nye bygget i en digital utgave - før bygget er ferdig.

Formålet er å øke brukerinvolveringen, gi raskere beslutninger i planleggingen - og som til slutt gir gode løsninger i det framtidige bygget.

– Klarer vi dette vil vi blant annet redusere kostnadene og få et bedre bygg, sier Nordstokke, og legger til: 

– Det kan være vanskelig å forstå arkitektens tegninger. De spesialutviklede tegneprogrammene er ikke hensiktsmessige verktøy for våre medarbeidere. Ved å benytte visualiseringsverktøy og 3D-teknologi kan en digital modell i fullskala sikre at kommunikasjonen vedrørende bygget blir ivaretatt på en bedre måte, sier Nordstokke og understreker: – Vi tror at vi, gjennom god kommunikasjon, vil øke brukermedvirkningen - og at dette vil være en god kvalitetssikring av arbeidet.

3D-studioet åpnet offisielt i etterkant av utvidet ledermøte 30. oktober - og er nå klar til å tas i bruk av brukergrupper og andre interesserte.

Studioet er etablert i samarbeid med arkitektene i rådgivergruppen Nordic COWI, og det vil bli laget nye modeller etterhvert som flere og bedre detaljer blir inkludert. Nordic COWI ser selv stor nytte i bruken av 3D-studioet og har vært kontaktpunktet mot leverandøren av teknologien som benyttes.

– Til slutt får vi en modell som vi kan bruke til opplæring, og vi kan foreta en omvisning i det nye sykehuset - før bygget står ferdig. Dette er utrolig spennende, avslutter han.