Drapet på Røyneberg

En mann i 50-årene ble funnet skadet i et bolighus på Røyneberg i Sola kommune, søndag 29. januar. Han ble erklært død på stedet kort tid etterpå.

Publisert 31.01.2017

​Det har blitt kjent at personen som er siktet for drapet er pasient ved Klinikk psykisk helsevern voksne ved SUS. Pasienten var på permisjon fra sykehuset i tidsrommet da drapet skjedde.

Dette er en dypt tragisk hendelse - og våre tanker og medfølelse går til de involverte, familie og pårørende.

Sykehuset varslet umiddelbart om den alvorlige hendelsen til Statens helsetilsyn i henhold til reglene i Spesialisthelsetjenestelovens § 3-3 a. Det har også vært dialog mellom sykehuset og Helsetilsynet. Statens helsetilsyn har varslet at de vil gjennomføre et stedlig tilsyn på sykehuset.

Sykehuset hadde i forkant av permisjonen vurdert at denne var forsvarlig. Av hensyn til taushetsplikten, den videre tilsynsmessige oppfølgingen og politiets etterforskning, kan sykehuset ikke gi noen ytterligere opplysninger nå.

Mediekontakt:

Pressevakt 477 00 999