Disputas: Tykktarmskreft med ustabile mikrosatellitter og immunrespons

Martin Watson disputerer 18.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Microsatellite instability at tetranucleotides (EMAST) in colorectal cancer: clinical relevance, mechanisms and immune markers".

Publisert 12.06.2020
Sist oppdatert 05.09.2022

Martin_watson.png

Martin Watson.

Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftformen hos begge kjønn i Norge. Selv om overlevelse har økt betydelig, så får omtrent halvparten av pasientene spredning og dør av sykdommen. Økt kunnskap for å bedre behandling og prognose er nødvendig. I tillegg til en rekke biologiske og genetiske faktorer så styrer immunforsvaret veksten av svulstene. Mikrosatellitt instabilitet (MSI) er en genetisk variant som ved denne type svulster har bedre overlevelse. Svulster med MSI har også best effekt av immunterapi.

I løpet av sin doktorgrad har Watson undersøkt en variant av MSI i enkelte bestemte baselengder i DNAet. Genetisk instabilitet i tetranukleotider (EMAST) er en mindre undersøkt genetisk faktor som tidligere har vært knyttet til dårligere prognose hos ulike kreftpasienter. I sitt arbeid har Watson vist at EMAST er overlappende med vanlig MSI i tykktarmskreft. EMAST positive svulster hadde høyere antall T-celler, særlig T-drepeceller (CD8+), og høyere uttrykk av PD-L1. PD-L1 demper immunforsvaret og denne egenskapen kan utnyttes av svulstcellene. Videre fant man at PD-L1 uttrykk hos immunceller i svulster korrelerte med bedre sykdomsfri overlevelse. Et høyt antall infiltrerende T-celler i svulsten var også knyttet til bedre overlevelse.

Resultatene fra dette prosjektet viser at EMAST spiller en rolle i forståelsen av tykk- og endetarstarmkreft. Resultatene viser også at EMAST samsvarer med MSI og er muligens en mer uttalt form for genendring, men flere undersøkelser av ulike undergrupper er nødvendig for å vise hvorvidt EMAST og MSI representerer samme eller ulike mekanismer. I sin doktorgrad har Watson også vist at det finnes en prognostisk rolle for PD-L1 uttrykk hos celler i og rundt svulsten, og at det er viktig å definere hvilke celler som er involvert i PD1/PD-L1 aksen.

En bedre forståelse av individuelle forskjeller i kreftsvulster, og tilhørende immunreaksjoner til disse, vil kunne gi bedre og mer nøyaktig kreftbehandling i fremtiden.

Personalia

Martin Watson (f. 1986) har en BSc i farmasøytisk kjemi ved Northumbria University (UK, 2009) og en MSc i molekylær medisin ved felles studieprogram mellom Wageningen University og Erasmus Medical Center (NL, 2012). I 2013 begynte han som forsker ved «Gastrointestinal Translational Research Unit», Stavanger Universitetssjukehus. I 2016 ble han tildelt doktorgradsstipend fra Folke Hermansen Fondet. Hovedveileder er Prof. Kjetil Søreide (UiB) og biveileder førsteamanuensis Hanne R. Hagland (UiS).
Avhandlingen er tilgjenglig her: http://hdl.handle.net/1956/22471

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:

18.06 2020 kl. 09.15.
Oppgitt emne: «Liquid biopsies in cancer - Future perspectives»
Sted: Digitalt møterom. Join Microsoft Teams meeting.

Tidspunkt og sted for disputasen:

18.06 2020 kl. 10.30
Sted: Digitalt møterom. Join Microsoft Teams meeting.
NB! Fra sykehus pc er det ikke mulig å bruke Teams-app. Linkene til prøveforelesning og disputas bør derfor åpnes i web-browser. Det anbefales å gjøre dette i Chrome, men den nye Microsoft Edge ser også ut til å virke greit.

Retningslinjer for publikum:

  • Ikke bruk videokameraet
  • Ikke bruk mikrofon («mute») for å unngå støy på linjen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Knut Harbo, UiB.

Åpent for alle interesserte!