Disputas: Samvalg i psykisk helsearbeid

Ny avhandling av Lise Sæstad Beyene handler om samvalg i psykisk helsearbeid ut fra pasienters og helsepersonells perspektiv.

Publisert 11.06.2020
Sist oppdatert 05.09.2022

Lise_sæstad_Beyene.png

Lise Sæstad Beyene.

​​Beyene forsvarer sin avhandling «The Meaning of Shared Decision-Making in Mental Care – A Hermeneutical Study» i disputas for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 18. juni 2020.

Samvalg er anbefalt i nasjonale retningslinjer i Norge og betyr at pasienter deltar aktivt i behandlingen. Selv om helsepersonell har vært opptatt av å inkludere pasienten mer aktivt i behandlingen blir det fortsatt rapportert om manglende inkludering av pasienter i beslutninger som blir tatt.

Denne kvalitative studien undersøker samvalg i psykisk helsearbeid ved hjelp av individuelle intervju med pasienter og fokusgruppeintervju med helsepersonell.

Studien viser at betydningen av samvalg er å være samarbeidspartnere med et eksistensielt ansvar. Hvordan og hvor mye pasientene deltar varierer etter deres psykiske helsetilstand og må vurderes kontinuerlig.

Med samvalg blir pasientene anerkjent som unike personer, noe som er essensielt for å kunne jobbe seg mot en bedre psykisk helse. Helsepersonell som praktiserer samvalg ledsager pasientene og hjelper dem med å fokusere på ressurser og ivaretar dem i søken etter mening og mental vekst. 

Lise Sæstad Beyene er sykepleier med master i psykisk helsearbeid, og har vært stipendiat ved Klinikk psykisk helsevern voksne, Stavnger DPS. Hun er fra Sandnes og jobber nå som førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole.

Avhandlingen er tilgjenglig her: The Meaning of Shared Decision-Making in Mental Care – A Hermeneutical Study

 Tidspunkt og sted for prøveforelesning:

18.06 2020 kl. 10.00.
Oppgitt emne: «Fra totale institusjoner til personsentrert omsorg. En kritisk diskusjon av idetradisjoner og praktiske tilnærminger innen psykiatrisk behandling/pleie.»

Sted: Arrangementet vil avholdes digitalt via Zoom. Klikk her for å åpne Zoom-møtet. (Meeting ID: 678 4928 4539 Password: 022521)

Tidspunkt og sted for disputasen:

18.06 2020 kl. 12.00
 Sted: Arrangementet vil avholdes digitalt via Zoom. Klikk her for å åpne Zoom-møtet. (Meeting ID: 678 4928 4539 Password: 022521)

NB! Fra sykehus pc er det ikke mulig å bruke Zoom-app. Linkene til prøveforelesning og disputas bør derfor åpnes i web-browser. Det anbefales å gjøre dette i Chrome, men i den nye Microsoft Edge skal det også gå greit.

Åpent for alle interesserte.

Retningslinjer for publikum:

  • Ikke bruk videokameraet
  • Ikke bruk mikrofon («mute») for å unngå støy på linjen
  • Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.
  • Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.


For mer informasjon

Epost: lise.beyene@vid.no  

Bedømmelseskomité:

  1. Ulla Hällgren Graneheim, senior professor, Högskolan Väst / Umeå universitet
  2. Joakim Öhlén, professor, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet / Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  3. Trond Erik Grønnestad, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger (administrator)
  4. Grethe Heidi Bjerga, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger (settemedlem)


Hovedveileder: Kristine Rørtveit, førsteamanuensis II, Universitetet i Stavanger

Medveiledere: Elisabeth Severinsson, professor emerita, Universitetet i Sørøst-Norge og Britt Sætre Hansen, professor, Universitetet i Stavanger

Leder av disputasen: Dekan Kristin Akerjordet, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger