Disputas: Langtidskonsekvenser etter bronkiolitt

Karen Galta Sørensen disputerer 6.10.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Asthma, atopy, and lung function in young adults after hospitalization for bronchiolitis in infancy".

Publisert 02.10.2023

Bilde av kvinne.

Karen Galta Sørensen.

Bronkiolitt er en akutt virusinfeksjon i nedre luftveier som kan gi pusteproblemer hos små barn, og den vanligste årsaken til sykehusinnleggelse i første leveår. Bronkiolitt er forbundet med økt risiko for astma og nedsatt lungefunksjon i barndomsårene, men vi har mindre kunnskap om langtidskonsekvenser hos unge voksne. Dette doktorgradsarbeidet har som mål å øke kunnskapen om astma, allergi og lungefunksjon hos unge voksne som tidligere har vært innlagt med bronkiolitt.
Arbeidet baserer seg på en oppfølgingsstudie ved 17-20 års alder av 225 deltakere som var innlagt med bronkiolitt i første leveår og 167 kontrolldeltakere. Deltakerne svarte på spørreskjema og ble undersøkt med lungefunksjonsmålinger, allergitester og måling av ulike betennelsesmarkører. En undergruppe av deltakerne hadde i tillegg blitt undersøkt ved 11 års alder.

Resultatene viste at unge voksne med tidligere bronkiolitt hadde mer astma og lavere lungefunksjon, men ikke mer allergi enn kontrolldeltakerne. Lungefunksjonen lå lavere i bronkiolittgruppen, men utviklingen fra 11 til 18 år var parallell med kontrollgruppen. Videre ble det undersøkt hvorfor bronkiolittgruppen har mer astma og lavere lungefunksjon. Pasienter med astma og allergi har ofte mer aktivering av eosinofile blodceller. I dette arbeidet var høyt nivå av eosinofile blodceller under bronkiolitt knyttet til lavere lungefunksjon i ung voksen alder, men det hadde ikke betydning for forekomst av astma eller allergi. BMI og markører for fettstoffskiftet så ikke ut til å forklare den økte sykeligheten etter bronkiolitt.

Økt kunnskap om langtidskonsekvenser etter denne vanlige luftveissykdommen kan danne grunnlag for å utvikle en mer persontilpasset oppfølging, kanskje med mulighet til å forebygge utviklingen av senere luftveissykdom. 

Personalia

Karen Galta Sørensen (f.1982) er utdannet cand. med. fra Universitetet i Bergen (2007). Hun er spesialist i barnesykdommer, og jobber som overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Stavanger universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder er førsteamanuensis Ingvild Bruun Mikalsen og biveiledere er professor Knut Øymar og professor Thomas Halvorsen.

Kontakt

Karen Galta Sørensen
E-post: karen.galta.sorensen@sus.no

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:

06.10.2023 kl. 09.15. 
Oppgitt emne: 
"The role of infant nutrition in asthma and allergy development"
Sted: Sted: Aula 2 etg sydbygg, SUS

Tidspunkt og sted for disputas:

06.10.2023 kl. 1100
Sted: Sted: Aula 2 etg sydbygg, SUS


Bedømmelseskomité: 

1. opponent: Professor Klaus Bønnelykke, Københavns Universitet, Danmark
2. opponent: Professor Førsteamanuensis Emma Goksör, Gøteborgs Universitet, Sverige
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Katrine Brække Norheim, Universitetet i Bergen, komiteens leder


​Leder av disputasen:

Professor, Tor Ketil Larsen, UiB

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.