Disputas: Kreftceller i bukspyttkjertelen

Morten Lapin disputerer fredag 15. september for ph.d.-graden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger, med avhandlingen; "Clinical Relevance of Circulating Tumor Cells and Circulating Tumor DNA in Patients with Advanced Pancreatic Cancer".

Ingrid Aukland
Publisert 11.09.2017

Morten_Lapin_phd.jpg

I sitt doktorgradsarbeid har Morten Lapin undersøkt om påvisning av sirkulerende kreftceller og sirkulerende cellefritt DNA fra kreftceller, såkalte "væskebiopsier", i blod hos pasienter med langtkommet bukspyttkjertelkreft, kan brukes som markører for behandlingsrespons og videre utvikling av kreftsykdommen, og dermed muliggjøre mer skreddersydd behandling og oppfølging for hver enkelt pasient.

Resultatene fra arbeidet viser at påvisning av både sirkulerende kreftceller, og sirkulerende cellefritt DNA fra kreftceller, gir informasjon om forventet utfall av sykdommen for pasienter med langtkommet bukspyttkjertelkreft. Monitorering av nivået av sirkulerende cellefritt DNA fra kreftceller over tid, synes også å korrespondere bra med sykdomsutviklingen.

Det er ofte vanskelig å skaffe biopsier fra pasienter med langtkommet bukspyttkjertelkreft. I så måte synes "væskebiopsier" å være et godt alternativ for informasjon som kan ha betydning for behandling av pasientene. 

Om Morten Lapin
Morten Lapin (f. 1988) er født og oppvokst i Sandnes. Han er B.Sc. i biologisk kjemi fra Universitetet i Stavanger 2011, og Cand. Scient. i biokjemi og molekylærbiologi fra Syddansk Universitet, Odense, Danmark i 2013.  I 2014 begynte han på sitt doktorgradsarbeid ved Avdeling for blod- og kreftsykdommer ved Stavanger universitetssjukehus.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Oddmund Nordgård (PhD), og med-veiledere dr. Rune Smaaland (MD, Dr. Med), og professor Peter Ruoff (PhD).

Tidspunkt og sted for prøveforelesning
15.09.2017 kl. 09.15.
Oppgitt emne: «Liquid biopsy in cancer - biomarkers, methodologies and clinical utility»
Sted: Aula 2. etg sydbygg, Stavanger universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen
15.09.2017 kl. 11.00
Sted: Aula 2. etg sydbygg, Stavanger universitetssjukehus

Kontaktpersoner
Morten Lapin, e-post: morten.lapin@sus.no

Leder for disputasen er instituttleder Gro Johnsen ved Institutt for matematikk og naturvitenskap.

Åpent for alle interesserte.