Disputas: Kardiovaskulære prognosemarkører hos brystsmertepasienter

Øistein Rønneberg Mjelva disputerer torsdag 12.10.2017 for ph-d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Cardiovascular biomarkers as prognostic indicators in coronary chest pain patients».

Publisert 06.10.2017

Øistein Rønneberg Mjelva. Foto
Øistein Rønneberg Mjelva

 

Avhandlingen tar for seg flere sirkulerende substanser som kan måles i blodet (biomarkører) og har sett på deres evne til å kunne si noe om fremtidige hendelser hos pasienter med brystsmerter og mistenkt sykdom i hjertets kransårer. Økning av fire av disse biomarkørene (Pentraxin 3, neopterin, fibrinogen og D-dimer) var beheftet med økt risiko for nye hjerteinfarkter eller død. En etablert biomarkør kalt BNP var sterkest forbundet med fremtidige hendelser.

Åreforkalkning er en prosess som skjer hos de aller fleste mennesker, men i ulik grad etterhvert som man blir eldre. Nyere forskning har vist at avleiringsprosessen i årene i vesentlig grad skyldes en kronisk betennelsesprosess, som til slutt kan medføre at blodåren tetter seg helt som følge av sprekkdannelse i forkalkningen med dannelse av en blodpropp inne i åren. Noen av de undersøkte biomarkørene er knyttet til den kroniske betennelsen og andre til blodlevringen som finner sted.
Pasientene som ble studert var enten har blitt lagt inn på sykehus med akutte brystsmerter og et mistenkt hjerteinfarkt, eller var plaget av brystsmerter og henvist til hjerteutredning som dagpasient. Totalt sett ble ca. 4500 pasienter undersøkt, for så å bli fulgt opp fra 7 til 10 år med tanke på nye hjerterelaterte hendelser eller død. Håpet var at de studerte biomarkørene kunne peke ut de mest risikoutsatte personene, slik at denne kategorien i fremtiden kan få bedre behandling og oppfølgning.

Basert på våre resultater bør BNP i tillegg til troponin måles rutinemessig, ikke bare hos pasienter med et etablert hjerteinfarkt men også hos individer med brystsmerter og et lavgradig troponinutslipp. Pentraxin 3, neopterin, fibrinogen og D-dimer bidrar også som risikomarkører hos undergrupper av pasienter.

Personalia

 Øistein Rønneberg Mjelva er ansatt som stipendiat ved Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen, i tillegg til å være lege tilknyttet Kardiologisk avdeling og Akuttmottaket ved Stavanger Universitetssykehus. Han er tilknyttet forskningsgruppene «Kardiologisk- biokjemisk forskningsgruppe» ledet av professor Dennis W.T. Nilsen (hovedveileder) ved Stavanger Universitetssykehus, samt «Preventiv kardiologi» ledet av professor Ottar K. Nygård (biveileder) ved Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:

12.10.2017 kl. 09.15.
Oppgitt emne: "

"Imaging-based surrogate markers of atherosclerosis"

Sted: Aula 2. etg sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus
 

Tidspunkt og sted for disputasen:

12.10.2017 kl. 10.30
 Sted: Aula 2. etg sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus
 

Kontaktpersoner:

Øistein Rønneberg Mjelva  e-post:  oisteinm@broadpark.no

Tlf: 91578779

Bedømmelseskomité:

1. opponent:                           Professor Lena Jonasson, Linköpings Universitet, Sverige

2. opponent:                           Professor Thor Edvardsen, Universitetet i Oslo

3. medlem av komiteen:         Professor Roald Omdal, Universitetet i Bergen

 

Disputasen blir ledet av professor Stein Tore Nilsen

 

Åpent for alle interesserte