Disputas: Hvordan kan en ny simulator hjelpe helsepersonell til å trene og gi effektiv pustehjelp ved fødsel?

Joanna Haynes disputerer 28. november 2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Bridging the clinical experience gap: –using simulation to improve ventilation performance during neonatal resuscitation in a high-resource setting".

Publisert 21.11.2023
En person med krøllete hår
Joanna Haynes.

Maskeventilasjon av nyfødte som ikke puster ved fødsel er tidskritisk og livreddende. Hver enkelt helsearbeider eksponeres i liten grad for denne komplekse ferdigheten. Doktorgraden til Haynes viser hvordan simulerings-trening kan brukes for å sikre at helsearbeidere involvert i fødsler har de ferdighetene de trenger for å handle raskt og effektivt.

Haynes testet en nyutviklet simulator, NeoNatalie Live (fra Laerdal Global Health), og viste at den samsvarer godt med reelle resusciteringer. Helsepersonell som gjennomførte simuleringskurs med NeoNatalie Live presterte på samme høye nivå, uavhengig av yrkesgruppe og klinisk erfaring. Relativt korte simuleringsøkter annen hver måned sikret at denne høye kompetansen ble vedlikeholdt.

Over 200 helsepersonell fra 6 ulike yrkesgrupper involvert i fødsler samtykket til å være med i en randomisert kontrollert simulering studie. Deltagere ble testet i ferdigheter før og etter opplæring i nyfødt gjenopplivning. Deretter ble de randomisert til to grupper og bedt om å trene selvstendig i 9 måneder. Halvparten av deltakerne skulle trene 2 ganger per måned, mens de andre deltakerne fikk trene så mye eller lite de ønsket. Simulatoren ga umiddelbar og målrettet feedback etter hver enkelt simuleringscase i begge gruppene. Gruppen som skulle trene 2 ganger per måned trente i snitt 8 ganger på 9 måneder, mens de som fikk velge treningshyppigheten trente i snitt litt under 3 ganger på 9 måneder. Begge gruppene presterte like bra når de ble testet etter 9 måneder. Vi sammenlignet så de som trente i snitt en gang i måneden mot de som ikke trente noe i løpet av 9 måneder, og fant et signifikant bedre vedlikehold av ventilasjonsferdigheter blant de som trente en gang per måned.

Studien bekrefter at simulerings-trening er en effektiv måte å sikre kompetanse i komplekse akutt situasjoner hvor ferdighetene ikke kan holdes vedlike med klinisk eksponering. Studien viser at det er mulig å gjennomføre regelmessige treninger i en travel klinisk hverdag. Det kreves hyppig, ca. hver andre måned, trening av kort varighet for å opprettholde kompetansen, uten å overbelaste helsetjenesten. I videre forskning vil vi se på individualisert treningsopplegg etter den enkelte helsearbeideren sitt behov.

PhD-en er finansiert med stipend fra Laerdal Fondet og utgjør en del av Safer Births SUS forskningsgruppen.

Personalia

Joanna Haynes er født i Harrogate, Storbritannia og bosatt i Stavanger. Hun var ferdig utdannet spesialist i Anestesi fra Storbritannia 2007. Hun er i dag overlege ved Anestesiavdelingen på Stavanger universitetssjukehus, og har en spesiell interesse for obstetrisk anestesi.

Kontakt

Joanna Haynes
E-post: haic@sus.no

Tidspunkt og sted for prøveforelesning

28. november 2023 kl. 09.15.

Oppgitt emne:

"Collaboration with industry in educational and health related research. Opportunities and controversies.”

Sted: Aula 2. etasje, Sydbygg, SUS

Prøveforelesningen kan i tillegg strømmes her


Tidspunkt og sted for disputas

28. november 2023 kl. 1100

Tittel på avhandlingen:
“Bridging the clinical experience gap: –using simulation to improve ventilation performance during neonatal resuscitation in a high-resource setting”

Sted: Aula 2. etasje, Sydbygg, SUS

Disputasen kan i tillegg strømmes her

Prøveforelesning og disputas avholdes på engelsk.

Bedømmelseskomité

1. opponent:    Victoria Brazil, Professor, Bond University, Australia

2. opponent:    Dag Moster, Professor, Universitetet i Bergen

3. medlem av komiteen: Veslemøy Guise, Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger

Veiledere

Hovedveileder: Hege Ersdal, Professor II, Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetssjukehus

Medveiledere: Siren Rettedal Professor II, Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetssjukehus

Jeffrey M. Perlman, Professor of Pediatrics, Weill Cornell Medicine, United States

Leder av disputasen

Eldar Søreide, dekan ved det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.