Disputas: Hjemmeboende personer med demens

Arnt Egil Ydstebø disputerer 11. desember 2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen “Home-dwelling persons with dementia. The impact of individual and organizational factors on the use of health resources and quality of life”.

Publisert 10.12.2020
Sist oppdatert 11.11.2022
Arnt Egil Ydstebø.

Arnt Egil Ydstebø.

​Prøveforelesning og disputas blir avholdt digitalt på Zoom.

Tidspunkt for prøveforelesningen

11.12 2020 kl. 10.00.

Oppgitt emne: "Methods for assessing health related quality of life in dementia: Generic vs. disease specific instruments; proxy- vs direct approaches. What are their strengths and weaknesses, and how may they be applied in health economic evaluations?"

Prøveforelesningen vil bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale prøveforelesningen 11. desember.

Meeting ID: 674 7321 0583
Password: 711412

Tidspunkt for disputasen

11.12 2020 kl. 12.00.

Disputasen vil bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale disputasen 11. desember.

Meeting ID: 674 7321 0583
Password: 711412

På grunn av smittevernhensyn er fysisk tilstedeværelse i forelesningslokalene kun tillatt for spesielt inviterte, både ved prøveforelesning og disputas.

NB! Fra sykehus-pc er det ikke mulig å bruke Zoom-app.
Linkene til prøveforelesning og disputas bør derfor åpnes i web-browser. Det anbefales å gjøre dette i Chrome eller Microsoft Edge.

Retningslinjer for publikum

  • Ikke bruk videokameraet
  • Ikke bruk mikrofon, («mute») for å unngå støy på linjen
  • Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.
  • Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.

Bedømmelseskomité

  1. Bjarne Robberstad, professor, Universitetet i Bergen
  2. Linus Jönsson, MD, MSc, PhD, Karolinska Institutet
  3. Kjersti Stormark Rabanal, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger (administrator)
  4. Jan Olav Johannesen, seniorforsker, Stavanger Universitetssjukehus / professor II, Universitetet i Stavanger

Hovedveileder

Corinna Vossius, MD, PhD, forsker, Stavanger kommune, Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet (ASF/SI) og Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM).

Medveiledere

Sverre Bergh, MD, PhD, forsker, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH) / ASF/SI
Jurate Saltyte-Benth, forsker, Universitetet i Oslo / ASF/SI
Geir Selbæk, forskningssjef, NKAH / professor II, UiO / ASF/SI
Kolbjørn K. Brønnick, professor, Universitetet i Stavanger

Leder av disputasen

Kristin Akerjordet, dekan, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger