Disputas: Gjenoppliving av nyfødte

Jørgen Erland Linde disputerer fredag 23. november 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen: «Normal heart rate transition after birth and heart rate responses and newborn outcome after resuscitation.»

Publisert 23.11.2018
Sist oppdatert 05.09.2022
jorgen_erland_linde_line_owren.jpg

Jørgen Erland Linde. Foto: Line Owren Fotografi.

I Afrika og Sør-Øst Asia er det store problemer med nyfødte som ikke puster selv etter fødselen. Linde har forsket på nettopp de aller minste barna. De som ikke puster selv når de blir født. Han har funnet den optimale mengden av luft og trykk som spedbarna trenger for at hjerterytmen skal stabilisere seg og at barna skal begynne å puste selv. Målet er å komme kjappest mulig i gang med å gjenopprette pustingen og få hjertet til å slå.

Linde har også sett på faktorer som gjør at noen barn har bedre sjanse til å overleve gjenoppliving etter fødselen enn andre. Forskningen er gjort i Tanzania i tett samarbeid med lokale forskere. Prosjektet er en del av «Safer births». Mer informasjon kan du finne på www.saferbirths.com

Prøveforelesning

Oppgitt emne: "Research to reduce malaria’s impact on infant and under-five mortality in developing countries."
Tidspunkt: 23.11.2018 kl. 10.15.
Sted: Stavanger Universitetssjukehus, Aulaen, 2. etg. Sydbygg

Disputas

Tidspunkt: 23.11.2018 kl. 12.15
Sted: Stavanger Universitetssjukehus, Aulaen, 2. etg. Sydbygg

Kontaktperson

Jørgen Erland Linde
e-post: jorgenelinde@gmail.com


Bedømmelseskomité

1. Associate professor Arjan B te Pas, Leiden University Medical Center, Nederland
2. Førsteamanuensis Anne Lee Solevåg, Lovisenberg Diakonale Høgskole
3. Førsteamanuensis Kristin Hjorthaug Urstad, Universitetet i Stavanger (administrator)

Hovedveileder:Førsteamanuensis II Hege Ersdal, Universitetet i Stavanger
Medveileder: Professor Knut Øymar, Universitetet i Bergen
Professor Jeffrey M Perlman, Weill Cornell Medicine, USA

Leder av disputasen: Prodekan for forskning Henriette Thune,
Disputasen utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

Både disputas og prøveforelesning er åpne for interesserte!