Disputas: En rusfri periode er aldri forgjeves

Egon Hagen disputerer tirsdag 27. februar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Cognitive and psychological functioning in patients with substance use disorder; from initial assessment to one-year recovery».

Fredrik Feyling, forskningsavdelingen.
Publisert 21.02.2018
Sist oppdatert 05.09.2022
egon hagen.jpg

Egon Hagen.

Avhandlingen konkluderer med at deltagere som har holdt seg rusfrie i et år får betydelig bedring i psykisk helse, livskvalitet, eksekutive funksjoner og ADHD-symptomer. Avhandlingen avdekker også at spørreskjemaet BRIEF-A er et godt og kostnadseffektivt måleinstrument både for å avdekke problematisk rusbruk, samt graden av sosial tilpasning for pasienter med blandingsmisbruk.

Hagens studie inngår som en del av en flerårig forløpsstudie (Stayer-studien) i regi av Regionalt Kompetansesenter for Rusmiddelforsking i Helse Vest (KORFOR). Kronisk rusmiddelbruk er assosiert med svekkede kognitive funksjoner. Kognitiv svekkelse reduserer evnen til å dra nytte av terapi. Målsettingen med dette prosjektet er i den første fasen å identifisere kostnadseffektive diagnostiske verktøy som kan bidra til en bedre «timing» mellom behandlingen og pasientenes kognitive status. Sammenliknet med tradisjonelle nevropsykologiske tester viser studien at et spørreskjemabasert verktøy (BRIEF-A) kan være et kostnadseffektivt og presist instrument ved en første klinisk vurdering, og gi komplementære informasjon sammenholdt med tradisjonelle nevropsykologiske tester.

Den longitudinelle delen i fase to fokuserer på hva som skjer med den kognitive statusen til pasienter som klarer å leve rusfritt, og hvilke dignostiske konsekvenser dette får. Studien viser betydelig bedring av psykiske symptomer, livsvkvalitet, eksekutive funskjoner og ADHD-symptomer hos prosjektdeltakere som mestrer å holde seg rusfrie i ett år.

Dette betyr at det diagnostiske bildet ved behandlingsstart kan bli vesentlig endret for dem som holder seg rusfrie over tid, og at for tidlige diagnostiske konklusjoner kan forårsake «falske positive» diagnoser.

Personalia:

Egon Hagen (55) har embetseksamen i psykologi fra Universitet i Bergen fra 1990. Han har arbeidspraksis som klinisk psykolog og nevropsykolog både som ansatt i spesialisthelsetjenesten og gjennom egen privat praksis. Hagen har også arbeidet fire år som lederutvikler i Statoil og vært programdirektør for en rekke lederutviklingsinitiativer i selskapet.

Fra 2011 har han vært ansatt som forsker ved Regionalt Kompetansesenter for Rusmiddelforskning (KORFOR) ved Stavanger universitetssykehus.

Pøveforelesning:

Tidspunkt: 27.02.2018 kl. 09.15.
Sted: Christies gt 12, aud. 129, Bergen

Oppgitt emne:
“How can longitudinal data inform clinical decision making and clinical practice in the treatment of addiction?”

Disputas:

Tidspunkt: 27.02.2018 kl. 10.30
Sted: Christies gt 12, aud. 129, Bergen

Kontakt:

Egon Hagen
Telefon: 458 05 563
E-post: egonhagen63@gmail.com  


Disputasen i Bergen er åpent for alle interesserte!