Disputas: Den gylne timen for akutt hjerneslag

Rajiv Advani disputerer onsdag 30. mai 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Organisational and Informational Changes to Acute Onset Stroke Treatment Aimed at Increasing the Availability of Treatment and Improving Outcomes".

Fredrik Feyling, forskningsavdelingen.
Publisert 25.05.2018
Sist oppdatert 05.09.2022

Rajiv_Advani.jpg

Rajiv Advani.

Akutt hjerneslag medfører svært høy dødelighet og sykelighet på verdensbasis. Brorparten av disse pasientene får ikke behandling i tide, og ender dermed opp med store skader som kunne ha vært unngått. Rask akutt behandling med blodproppoppløsende middel (trombolyse) er avgjørende for gode kliniske resultater. I noen tilfeller er behandling med fisking av blodpropp (trombektomi) nødvendig. Også her er rask behandling avgjørende for et godt resultat.

Rajiv Advani et.al. fant i studien at forbedring av behandlingsrutinene både prehospitalt (utenfor sykehus) og intrahospitalt (på sykehus) førte til redusert tidsbruk og til at flere pasienter ble behandlet med trombolyse. Studien fant imidlertid at en stor utfordring ved behandling av hjerneslag er den prehospitale forsinkelsen – og manglende gjenkjenning av hjerneslagsymptomer før helsetjenester blir kontaktet. Derfor kjørte Helse Vest en regional informasjonskampanje som opplyste om symptomer på hjerneslag og oppfordret til å ringe medisinsk nødtelefon. Kampanjen førte til at flere pasienter ble lagt inn og fikk akutt behandling. Trombolyseraten etter kampanjen var på 46 prosent, det vil si at nesten halvparten av alle pasienter med akutt hjerneslag fikk akutt behandling.

Studien viste videre at man ved å jobbe kontinuerlig med behandlingsrutiner, samt øke kunnskapen om symptomer på hjerneslag i befolkningen, fikk behandlet mange pasienter innenfor de første 60 minutter etter symptomstart. Tidsvinduet kalles også "den gyldne timen" (The Golden Hour). Pasienter som fikk behandling innenfor "den gylne timen" hadde utmerkede kliniske resultater uavhengig av alder og andre kjente sykdomstilstander.

Studien konkluderer med at bedring av behandlingstilbudet samt fokus på tidlig behandling er ytterst viktig for å kunne oppnå et godt klinisk resultat ved akutt hjerneslag. Dette er avgjørende for den individuelle pasienten og har stor samfunnsmessig betydning. Rask behandling er ytterst viktig, hvert minutt teller.

Personalia:

Rajiv Advani er utdannet lege og spesialist i nevrologi. Avhandlingen utgår fra Klinisk Institutt 1 ved UiB. Veiledere for doktorgradsarbeidet har vært professor Martin W. Kurz og professor Halvor Næss ved K1, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:

30.05.2018 kl. 09.15.
Sted: Aula 2. etg sydbygg, Stavanger universitetssjukehus

Oppgitt emne: “Diagnostikk og behandling av sinusvenetrombose”

Tidspunkt og sted for disputasen:

30.05.2018 kl. 10.30
Sted: Aula 2. etg sydbygg, Stavanger universitetssjukehus

Bedømmelseskomité:

1. opponent: Professor II Rolf Salvesen, UiT – Norges Arktiske Universitet
2. opponent: Ph.d. Mona Skjelland, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Professor II Roald Omdal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Tor Ketil Larsen.


Åpent for alle interesserte!