Disputas: CRT - Pacemakerbehandling av pasienter med hjertesvikt

Camilla Normand disputerer 04.09.2020 for ph.d.-graden (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Cardiac Resynchronization Therapy (CRT): Patient Selection and Guideline Adherence.”

Publisert 31.08.2020
Sist oppdatert 20.11.2022

camilla normand

Camilla Normand.

CRT (cardiac resynchronization therapy) er en spesiell pacemaker som brukes for behandling av pasienter med hjertesvikt, som stimulerer hjertemuskelen til å pumpe synkront. Studier av pasienter med CRT har vist god effekt av behandlingen med færre sykehusinnleggelser og redusert dødelighet.

I avhandlingen sammenligner Camilla Normand anbefalingene for CRT i internasjonale retningslinjer. I pasientgrupper der effekten av CRT er godt dokumentert gis sterke anbefaler for CRT i alle de analyserte internasjonale retningslinjene, mens for pasientgrupper der det foreligger usikkerhet om effekten av CRT var det store variasjoner i anbefalingene mellom de forskjellige internasjonale retningslinjene.

I studien CRT Survey II har Camilla Normand analysert data fra 11088 pasienter med CRT i 42 europeiske land. I den europeiske CRT-populasjonen var det tydelig at behandlerne forholdt seg godt til europeiske retningslinjer da bare 2% av pasientene fikk implantert CRT utenfor retningslinjeanbefalingene.

I Norge var prosenten enda lavere, der kun 1 prosent av pasientene fikk CRT uten retningslinjeanbefaling. Imidlertid ble det dokumentert praksisvariasjon i de forskjellige landene. Disse variasjonene var mer utpreget i pasientgrupper der retningslinjeanbefalinger var inkonsekvente eller upresise. Denne manglende presisjonen i retningslinjene bidrar sannsynligvis til å fremme variasjoner i CRT praksis i forskjellige land.

Personalia

Camilla Normand er spesialist i indremedisin og lege i spesialisering på kardiologisk avdeling. Hun er seksjonsoverlege på Mottaksklinikken ved Stavanger universitetssjukehus med ansvar for oppfølgning av leger i deres første år på sykehuset. Hun har medisinsk embetseksamen fra University of Oxford og bor i Stavanger med sin ektemann Jørgen Sperle og sine to barn Lisa (9 år) og Tobias (8 år). Hovedveileder har vært professor Kenneth Dickstein og avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 2 ved Det medisinske fakultet.

Kontakt
Camilla Normand, epost: camilla.normand@sus.no

Tidspunkt og sted for prøveforelesning

04.09 2020 kl. 09.00.
Oppgitt emne: «Heart failure with preserved ejection fraction: Epidemiology, etiology, pathophysiology and treatment»
Aulaen 2. etg sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus (Påmelding)
Prøveforelesningen vil også bli avholdt i digitalt møterom. Link til dette vil komme på denne nettsiden til UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen

04.09 2020 kl. 11.00
Aulaen 2. etg sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus (Påmelding)
Disputasen vil også bli avholdt i digitalt møterom. Link til dette vil komme på denne nettsiden til UiB.

NB! Pga Koronasituasjonen kan det ikke være mer enn 50 personer i aulaen.
Ønsker du å være tilstede under, så send en epost til: camilla.normand@sus.no Du må også oppgi ditt tlfnr.

NB! Fra sykehus pc er det ikke mulig å bruke Zoom-app. Linkene til prøveforelesning og disputas bør derfor åpnes i web-browser. Det anbefales å gjøre dette i Chrome eller Microsoft Edge.

Disputasen blir ledet av professor Dennis Nilsen, UiB.