Disputas: Blødning etter fødsel

Signe Egenberg disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Stavanger mandag 15. mai 2017 med avhandlingen «Multi-professional simulation training on postpartum hemorrhage in Tanzania and Norway.»

Signe Egenberg. Foto.

I sitt doktorgradsarbeid har Egenberg prøvd ut simuleringstrening i tverrfaglige team med mål om å redusere alvorlige blødninger ved fødsel. Helsepersonell ved føde- og barselavdelinger ved to sykehus i Norge og to i Tanzania deltok. Endring i opplevelsen av å kunne håndtere blødning etter fødsel, og behovet for blodoverføringer i forbindelse med fødsel, ble undersøkt. 
Resultatene viste at personalet opplevde økt tro på mestring knyttet til håndtering av blødning etter fødsel. Egenberg fant en tydelig nedgang i blodoverføringer gitt etter fødsel. Treningen lot seg lett overføre til praksis og det tverrfaglige samarbeidet i forbindelse med alvorlige blødninger, ble bedre.
 

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:

15.05.2017 kl. 09.15.
Oppgitt emne: "
“Evaluating complex training interventions: Methodological approaches and alternatives related to midwifery care in different contexts”
Sted: Aulaen, 2. etg Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:

15.05.2017 kl. 11.00
Sted: Aulaen, 2. etg Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:

Signe Egenberg
e-post: signeegenberg@gmail.com

Kandidaten utgår fra Institutt for helsefag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS.
Hovedveileder:           Professor Edvin Bru
Biveiledere:                Professor Pål Øian (Universitetssykehuset Nord-Norge) og professor Torbjørn Moe Eggebø (NTNU)

Bedømmelseskomité:
1. Professor emeritus Elisabeth Faxelid, Karolinska Institut, Sverige
2. Forskningsleder/ph.d. Peter Dieckmann, CAMES, Danmark
3. Postdoktor Espen Olsen, Universitetet i Stavanger, Norge
Disputasen blir ledet av professor Håvard Hansen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS.

 

 

 

Sist oppdatert 07.06.2017