Disputas: Allergi øker risikoen for tidlig svangerskapsforgiftning

Anne Kvie Sande disputerer 15.12.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Early-onset preeclampsia in the balance of Immunology and Pregnancy: Risk factors, the Role of Allergy, and potential protection by Antihistamine use".

Publisert 11.12.2023
En kvinne som smiler.
Anne Kvie Sande.

Svangerskapsforgiftning deles inn i en tidlig og en sen variant. Sammenhengen mellom kjente risikofaktorer for svangerskapsforgiftning og hvorvidt de utgjør en like stor risiko for de to ulike variantene er lite kjent. Dersom man tidlig kan fastslå hvilke kvinner som er i risikosonen for å utvikle tidlig svangerskapsforgiftning, kan disse kvinnene tilbys forebyggende behandling med blodfortynnende medikamenter.

Anne Kvie Sande har sett på sammenhengen mellom kroniske tilstander som diabetes type 1 og 2, høyt blodtrykk, nyresykdom, epilepsi, leddgikt, astma og allergi, og senere utvikling av tidlig og sen svangerskapsforgiftning. Hun har i tillegg vurdert om bruk av antihistaminer før eller under svangerskapet påvirker risikoen for å utvikle tidlig svangerskapsforgiftning hos allergikere.

Studiene som inngår i denne doktorgraden er store, populasjonsbaserte studier fra blant annet Medisinsk fødselsregister og Reseptregisteret.

Studiene viser at allergi hos gravide øker risikoen for tidlig svangerskapsforgiftning. Videre fant man at antihistaminer brukt før svangerskapet eller i tidlig graviditet reduserer risikoen for tidlig svangerskapsforgiftning ned til samme nivå som hos ikke-allergiske kvinner.

Anne Kvie Sande fant også at diabetes type 1 og 2, kronisk nyresykdom, og kronisk hypertensjon var forbundet med økt risiko for både tidlig og sen svangerskapsforgiftning, men at de har en sterkere sammenheng med tidlig enn med sen svangerskapsforgiftning.

Konklusjonen er at allergi hos mor er assosiert med utvikling av tidlig svangerskapsforgiftning, men at bruk av antihistaminer før eller i tidlig graviditet modererer denne risikoen. Diabetes type 1 og type 2, kronisk nyresykdom, og kronisk hypertensjon er sterkere assosiert med tidlig enn med sen svangerskapsforgiftning. Dette er viktig å være klar over ved evaluering av den enkelte kvinnes risiko for å utvikle tidlig svangerskapsforgiftning med tanke på eventuell forebyggende behandling i svangerskapet.

Personalia

Anne Kvie Sande (født 1974), Stavanger, er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2006). Hun er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp og arbeider som overlege ved Kvinneklinikken, Stavanger Universitetssykehus. Doktorgraden utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Hovedveileder er professor Nils-Halvdan Morken. Biveiledere er førsteamanuensis Erik Andreas Torkildsen og førsteamanuensis Ingvild Dalen.

Kontakt

Anne Kvie Sande
E-post: anne.kvie.sande@sus.no 
Telefon: 98839344

Tidspunkt og sted for prøveforelesning

15.12.2023 kl. 10.15. 
Oppgitt emne: 
" Lavdose acetylsalisylsyre til alle førstegangsgravide – for og mot”
Sted: Sted: Aula 2 etg sydbygg, SUS

Prøveforelesningen kan i tillegg strømmes her (vimeo.com)

Tidspunkt og sted for disputas

15.12.2023 kl. 1215
Tittel på avhandlingen:
"Early-onset preeclampsia in the balance of Immunology and Pregnancy: Risk factors, the Role of Allergy, and potential protection by Antihistamine use" (bora.uib.no).
Sted: Sted: Aula 2 etg sydbygg, SUS

Disputasen kan i tillegg strømmes her (vimeo.com)

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Lars Henning Pedersen, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: Ph.d. Hulda Hjartardóttir, Landspitali Universitetssykehus, Island
3. medlem av komiteen: Professor Knut Øymar, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen

Professor emeritus Dennis WT Nilsen, UiB.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.