Dette er TALK Debrief

Flere avdelinger ble kjent med konseptet allerede i 2016. Til høsten kommer det for fullt inn i klinikkene på sykehuset. Dette må du vite om TALK Debrief.

Caroline Aspelund. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 15.08.2019
Sist oppdatert 12.08.2021

TALK - til some.jpg

Internasjonalt møte om TALK på sykehuset. Deltakerne er både fra inn- og utland. Foran f.v: Maria Roberts, Miguel Moncusi, Cristina Diaz-Navarro, Joan Ramon Alonso, Thomas Lindner, Sigrun Qvindesland, Einar Johan Tveit og Trond Håland. Andre rad f.v: Jose Maria Nicolas Arfelis, Esther Leon Castelao, Helene Lund, Iago Enjo, Raymond Mandsen, Frode Bremseth og Øistein Mjelva. Bak f.v: Rebecca Wheeler, Kirsten Engevik, Kristine Næss, Cathrine Hustoft, Mariel Vatland, Kim Samuel Sollie og Mark Alexander Price.

TALK© er et kommunikasjonsverktøy og konsept for debriefing av lærerike kliniske situasjoner i den daglige driften. Målet er å bygge intern samarbeidskultur, øke kvaliteten på arbeidet og bidra til et lærende organisasjonsklima.

Prosjektet er satt i gang fordi det er økende etterspørsel for bedre debrifing etter kliniske hendelser.

Debriefing innebærer en samtale om en lærerik situasjon - og inneholder følgende steg:  

T: Tell/target
A: Analysis (analysere)
L: Learning points (læringspunkt)
K: Key actions (nøkkeltiltak)

Hospitering

SUS samarbeider blant annet med Cardiff og Vale sykehus. Tre medarbeidere har vært på hospitering der for å bidra til læringsoverføring. I alt er det tolv hospitanter i TALK-prosjektet fra SUS.

13. og 14. mai ble det også arrangert et internasjonalt møte om TALK. Der var flere representanter fra samarbeidspartnerne i utlandet til stede.

I tillegg skal det etableres et eget læringsnettverk på sykehuset med oppstart 24. oktober.

Internasjonalt samarbeid  

Et eget pilotprosjekt ble iverksatt på SUS i 2016 - basert på TALK-konseptet. Dette skal nå videreføres for å blant annet:

  • forbedre pasientsikkerheten
  • arbeide med organisasjonskultur, kommunikasjon og læring
  • bidra til medarbeidernes velvære
  • bidra med forskning
Samme år som pilotprosjektet, ble TALK tildelt støtte fra EU sitt Marie Curie-program - som støtter utveksling, innovasjon og forskning på tvers av kulturer. Deltakelsen i TALK forplikter SUS til gjensidig hospitering, utvikling av undervisnings- og implementeringsmetoder og forskning - som igjen gir muligheter for internasjonalt forfatterskap.

EU-kommisjonen har godkjent Helse Stavanger som tredjelandspartner i TALK, sammen med Cardiff & Wales sykehus, Univ. I Barcelona og Clinic sykehus i Barcelona. Dette gir rom for internasjonale samarbeid.

Les mer om TALK på deres hjemmeside.