Dette er en mobil arbeidsstasjon

En mobil arbeidsstasjon er en avansert medisintralle med kontorfunksjon

Publisert 10.11.2020
Sist oppdatert 01.11.2022
Mobil arbeidsstasjon

Tester mobil arbeidsstasjon

Den mobile arbeidsstasjonen skal bidra til bedre flyt i arbeidet i sengeområdene. Det er et verktøy som gjør det mulig å utføre det meste av pasientarbeidet i sanntid på pasientrommet, eller på korridor/medisinrom når det er aktuelt. Den mobile arbeidsstasjonen skal bidra til å øke involveringen og personvernet for pasienten. 

Med den mobile arbeidsstasjonen har personalet Meona og Dips tilgjengelig overalt der pasientbehandling foregår, samt nødvendige legemidler og annet viktig småutstyr som trengs i forbindelse med pasientbehandling. 

Målet er at man ved bruk av mobile arbeidsstasjoner skal redusere avbrytelser i arbeidet for pleiepersonell og samtidig få mer ro og verdiskapende tid i møte med pasienten/på visitt/pleie.
 
Mobile arbeidsstasjoner er også en viktig forutsetning for å gi klinisk personell mulighet til å dokumentere fortløpende og digitalt når de jobber mobilt i sengeområdet.

Mobil arbeidsstasjon

Tester nye løsninger

Fakta om mobil arbeidsstasjon - i test (justeringer kan komme)
Hvordan
• Mobil arbeidsstasjon brukes på pasientrommet for pasientarbeid som dokumentasjon i sanntid, visitt, gjennomgang av røntgen/undersøkelser og lettere stell. (Dokumentasjon som tar lengre tid (mer enn ca. 5 min.) gjøres på tunkontor).

Hva
• En mobil arbeidsstasjon er en avansert medisintralle på hjul med hev- og senk-funksjon.
• Hver mobile arbeidsstasjon inneholder:
- fastmontert PC med tastatur og mus
- låsbar seksjon for medisiner (medisinskuffer)
- medisinsk utstyr; kanyler, propper mm. 
- stativ for antibac-holder
- en liten beholder til diverse utstyr, (plastglass, medisinglass, kompresser, tape, saks)
- holder til kanyleboks (stikkende/skjærende avfall)
- hver enkelt avdeling kan tilpasse innholdet til seg (ta med reflekshammer, klexane, stomiposer etc avhengig av behov)
• I nye SUS blir det plassert ut 3 mobile arbeidsstasjoner per tun. 
• Pleiepersonell i tunteamet er ansvarlig for de mobile arbeidsstasjonene på sitt tun.
• Mobile arbeidsstasjoner låses og parkeres på ytre arbeidsstasjon/tunkontor for lading når de ikke er i bruk. 
• Påfylling og rengjøring ihh til  prosedyrer gjøres på slutten av hver vakt.

Hvorfor
• For pasienten: Gir økt pasientinvolvering og styrker personvernet.
• For medarbeiderne: Gir bedre kontinuitet i arbeidet, mer fleksibilitet og mer smidig drift.

Historikk
Nye SUS organisasjonsutvikling har siden 2018 arbeidet med prosjekt Sengeområde som har som mål å sikre at medarbeidere har ferdigheter og kompetanse til å ta i bruk ensengsrom, sengetun og sengeareal i Nye SUS på en bærekraftig måte, til beste for medarbeidere og pasienter.
 
En tverrfaglig arbeidsgruppe med personale fra henholdsvis 6D og 6E, også kalt Pilotposten, arbeidet i løpet av 2019 med løsningsutvikling fasilitert og støttet av Nye SUS organisasjonsutvikling. 

Et kommende sykehus med ensengsrom, kombinert med økte krav til dokumentasjon og økt fokus på å sette pasienten i sentrum, er utgangspunktet for at prosjektgruppen så behov for å utvikle arbeidsprosesser og nye former for pasientnære arbeidsverktøy. 

Mobil arbeidsstasjon er en av løsningene som kom ut av arbeidet, der en har testet teknologiske løsninger fra ulike leverandører, basert på tilbakemeldinger fra de ansatte er en bedre tilpasset tralle til utprøving.

Det er besluttet at mobile arbeidsstasjoner skal testes i bruk i dagens sykehus, før innkjøp og full-skala implementering i Nye SUS.