Dette er årets vinnere av forskningsprisen

Kathinka Dæhli Kurz og Martin Kurz tildeles forskningsprisen ved Stavanger universitetssjukehus 2023.

Publisert 01.09.2023
Sist oppdatert 07.09.2023

Bilde av prisvinnerne.

Fra venstre står administrerende direktør Helle Schøyen, nevrolog Martin Kurz, radiolog Kathinka Dæhli Kurz og forskningsdirektør Svein Skeie.

Det er deres forskning og dyptgående kompetanse innen hjerneslag som nå anerkjennes med forskningsprisen. 

De to mottok prisen under fredagsundervisningen ved Stavanger universitetssjukehus fredag 1. september. Administrerende direktør, Helle Schøyen, delte ut årets forskningspris til stor applaus.

– Det er en stor glede å få dele ut denne prisen. Med utrettelig innsats har dere begge bygget opp forskningsmiljøer og drevet igjennom forskning som har forbedret pasientbehandlingen. Forskningen deres har vist, og vil fortsatt vise igjen utenfor regionen, sa Schøyen under utdelingen. ​

Motivasjon til å fortsette 

Kathinka Dæhli Kurz er radiolog og seksjonsoverlege, og professor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Martin Kurz er nevrolog og seksjonsoverlege, og professor ved Universitetet i Bergen. Han er også leder i Norsk hjerneslagforening. 

Det er første gang i SUS sin historie at prisen går til et ektepar.

– Tusen takk, det er en stor ære å motta denne prisen. Vi deler den med så mange som har fulgt oss på denne reisen gjennom mange år. Prisen gir oss motivasjon til å fortsette forskningsarbeidet, sier Kathinka Dæhli Kurz.

Den største motivasjonen for de to er bedre pasientbehandling. 

Det er fortsatt utrolig mye innenfor våre fagområder som man ikke vet nok om, som kan gjøres bedre og smartere. Forutsetningene endrer seg så fort, og derfor dukker det hele tiden opp nye problemstillinger det er fristende å forske på, sier Kathinka Dæhli Kurz. 

Viktig for å beholde fagfolk

De mener at SUS har klart å tilrettelegge for forskning til tross for utfordringene som har vært de siste årene med trang økonomi, covid og bygging av nytt sykehus. 
Martin Kurz understreker betydningen forskning har, både for å beholde fagfolk – og for kvalitet i behandlingen. 

Vi tror forskning bidrar til å beholde gode fagfolk på sykehuset og at forskning har direkte positiv betydning for kvaliteten på helsetjenesten sykehuset leverer, sier Martin Kurz. ​

Utdrag fra komiteens begrun​nelse

Som henholdsvis radiolog (Kathinka) og nevrolog (Martin) med dyptgående kompetanse innen hjerneslag, har deres bidrag til forskningsmiljøene på deres respektive avdelinger og gjennom samarbeidet mellom dem vært av uvurderlig verdi. Ved å etablere og utvikle forskningsmiljøer med fremragende produksjon har Kathinka og Martin oppnådd betydelige forskningsresultater av høy kvalitet. Deres vitenskapelige bidrag har vært preget av originalitet, nyskapning og betydning for pasientomsorg og medisinsk praksis. Vi har også tatt hensyn til aktiv deltakelse i internasjonale nettverk og evne til å bygge opp lokale forskningsmiljøer, og da ikke minst lagt vekt på langvarig og omfattende undervisnings- og veiledningsinnsats.

Komiteen har bestått av Bjørnar Gilje, Svein Skeie og Geir Sverre Braut

Om forskningsprisen

  • ​Deles ut til forskere/forskningsmiljøer som har bidratt vesentlig til forskning ved Stavanger universitetssjukehus.
  • Pris som har vært delt ut nesten årlig siden 1992.
  • Prisen er på 50 000 kroner og skal brukes til videre forskningsrelatert aktivitet.
  • Årets forskningspris hadde fire nominerte kandidater.