Dette er årets sykepleierleder

Mange hurra for Reidun Johansen, leder for anestesisykepleieravdelingen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), som ble kåret til årets sykepleierleder 2016 av NSF Rogaland.

Nina Horpestad
Publisert 15.05.2017
reidun red.jpg


Prisen ble offentliggjort under den internasjonale sykepleierdagen 12. mai.

Dette er begrunnelsen:

Reidun ser hver enkelt medarbeider og er flink til å gjøre andre gode.

Reidun er opptatt av at det skal være høy standard i avdelingen, både yrkesetisk og faglig. Hun stiller tydelige krav til kvalitet. Hun er faglig engasjert og oppdatert. Hun oppmuntrer og legger til rette for fagutvikling, kursvirksomhet, mastergradsutdanning og doktorgradsutdanning.

Hun er effektiv og har en unik oversikt over driften i avdelingen. Hun er alltid løsningsorientert og en dyktig motivator.

Hun profilerer faget anestesisykepleie på en god måte, og har vært opptatt av at anestesisykepleiernes faglige identitet og kompetanse opprettholdes.

Vi gratulerer!