CP-dagen 5. oktober: HABU-trening gir glede og mestringsfølelse

De må alle kjempe for det andre fireåringer tar for gitt. Elias, Tilla og Vår har alle cerebral parese (CP) og motoriske vansker, men etter intensiv trening ved barne- og ungdomshabilitering (HABU), Stavanger universitetssjukehus, mestrer de utfordringer bedre.

Mirjam Pletanek Klingenberg. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 21.02.2017

30022025841_bcd5c2423f_z.jpg

Fire år gamle Elias (fra venstre), Tilla og Vår i full aktivitet under såpebobleblåsing!

– Vi ser at disse barna, som nå har trent intensivt tre ganger i uka i fire uker hos oss, har hatt stort utbytte. De har blitt bedre motorisk, opplever mestring og glede sammen andre, men har også fått en ny tro på seg selv og at de kan klare nye utfordringer. Og det sosiale ved slike grupper må ikke undervurderes, forteller Johan Aske Lund, overlege ved Barne- og ungdomshabilitering (HABU) ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Onsdag 5. oktober er verdensdagen for CP - en sykdom som rammer to til tre av 1000 barn i Norge. CP er en samlebetegnelse på en tilstand av varierende alvorlighetsgrad og omfang, der skaden i hjernen har oppstått under svangerskapet, under eller like etter fødsel. Det vil si at de har motoriske vansker, og noen har også kognitive, psykiske og sosiale utfordringer.

Grupper gir viktige sosiale bånd

HABU har visjonen "Helse, deltakelse og mestring", og gruppetilbudet med den intensive treningen en del av dette.

– Treningen må være positiv, særlig for barn som sannsynligvis må trene resten av livet. Grupper er da en meget god arena å få trent i, fortsetter Aske Lund.

Forrige gang HABU arrangerte slike treninger var i 2013, og evalueringen av høstens gruppe vil være retningsgivende for det videre tilbudet.

Fornøyde foreldre og barn

Tilbakemeldingene etter treningen har vært formidable. Å møte andre barn og foreldre som er i liknende situasjon betyr mye.

– Foreldrene sprudler over av å se at barna deres har framgang og tør mer. En far fortalte at han synes det kjekkeste var å se at barnet var blitt litt tøffere til å prøve ny ting, sier overlegen.

Les mer om CP-dagen.

Fakta: Hva er CP?


  • ​Cerebral parese (CP) er en samlebetegnelse på en rekke tilstander med endret motorisk funksjon.
  • To til tre barn per 1000 som fødes har eller får CP i Norge - det vil si 10 til 12 stykker i Stavanger.
  • Det skyldes en skade i den umodne hjerne som skjer fra fosterliv til fylte to år.
  • Et kriterie for diagnosen er at hjerneskaden ikke blir verre, men er statisk.
  • Skadens størrelse og lokalisasjon avgjør hvor stort utslag CP gir.
  • Les mer om CP på cp.no.
 
2.jpg
Både fire år gamle Vår og pappa Jarl Ove Haugen er strålende fornøyde med treningstilbudet ved HABU.
 
 
3.jpg
 Å åle seg langs gulvet er viktig å øve seg på for motorikken senere i livet. Det gjør Elias godt.
 
 
4.jpg
Elias får veiledning gjennom hinderløypa av Kirsten Sætre.
5.jpg
 
Spesialfysioterapeut ved HABU, Helene Westrum Gundersen, følger Tilla opp under treningen.
6.jpg
 
Gundersen og Tilla jobber seg gjennom hindrene.
7.jpg
 
Vår må jobbe hardt gjennom hele treningen.
8.jpg
 
Og når det er ekstra slitsomt og krevende, er det godt med en pause og litt trøst i pappas fang.
 
9.jpg
 
10.jpg
 
Å trene med andre barn skaper stor glede og samhold blant store og små.
11.jpg
 
1.jpg
 

Barna må virkelig strekke seg langt på treningen - og på den måten utvikler de seg og blir tøffere.

 

13.jpg

Mange barn med CP må bruke slike skinner.

 

14.jpg

Etter treningen må barna gå opp to etasjer for å få premie!

 

premie.jpg

Og øverst i trappene venter en velfortjent premie på Elias, Vår og Tilla.