BUPA: Administrerende direktør på pasientsikkerhetsvisitt

Nylig var det barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling som fikk administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne, på pasientsikkerhetsvisitt.

Caroline Aspelund. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 09.10.2017

Pasientsikkerhetsvisitt - sus.no.jpg

Administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne (nummer to f.v), fikk omvisning på sengepost da hun var på pasientsikkerhetsvisitt på M1. Her sammen med postleder Cecilie Granhøy (t.v), konsulent Rigmor Gilje Kristiansen, kjøkkenassistent Torun Eid Andersen og klinikksjef Lars Conrad Moe.


Visittene skal bidra til å skape dialog mellom toppledere og klinikere om pasientsikkerhetsspørsmål.

Bryne besøkte sengepost M1, som har ansvar for akutte innleggelser av ungdom i alderen 13-18 år.

Under visittene diskuteres risiko for pasientsikkerhet, hva postene selv kan gjøre for å bedre pasientsikkerheten, og hva det er viktig at ledelsen og foretaket prioriterer innen pasientsikkerhetsarbeidet.

– Dette er en veldig spennende og lærerik oppgave. Jeg går alltid ut av møtet med ydmykhet for alle de kompetente medarbeiderne og lederne jeg snakker med. Pasientsikkerhet er en vesentlig oppgave for oss alle, og kunnskap fra medarbeidere med ansvar i direkte pasientbehandling er avgjørende for å kunne ta gode valg framover, sier Inger Cathrine Bryne.

Tiltak på post

Avdelingssjef Asbjørn Lindland satt pris på besøk. Sammen med sine kolleger fikk han vist fram posten og diskutert ulike problemstillinger og tiltak - som blant annet pasienter som kommer til avdelingen med politiet i helgene og på nettene.

De fikk også diskutert posten sine rutiner for forsamtaler. I løpet av det første døgnet har pasient og helsepersonell en dialog om hvordan pasienten ønsker å bli ivaretatt dersom de får det vanskelig på posten.

– Det er avgjørende for oss å forstå hva som er viktig for den enkelte. Alle som kommer til oss har ulike behov, og da må vi har en god dialog med pasientene om dette, forklarer Lindland.

Under visitten fikk de også drøftet debriefingsrutinene på M1. Ved vaktslutt snakker personalgruppen sammen om hvordan dagen har vært.   

Flere visitter i år

Pasientsikkerhetsvisittene ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) ble først prøvd ut og evaluert våren 2016. Samme året ble det gjennomført fem visitter. I 2017 er disse steget til åtte.

Visittene, som er utviklet av Institute for Healthcare Improvement (IHI), startet som en del av pasientsikkerhetsprogrammet. Nå er dette en del av direktørens oppgaver - og visittene gjennomføres etter en rulleringsplan mellom klinikkene.