Bravida Norge leverer kjeleanlegg for bioolje til SUS2023

Bravida Norge AS er tildelt kontrakt med Stavanger universitetssjukehus for kjeleanlegg for bioolje på det nye sykehuset som er under bygging. Kontraktens verdi er 5,4 millioner kroner inkludert mva.

Ingveig Tveranger
Publisert 27.08.2019
Sist oppdatert 02.08.2021
Bravidakontrakt

På bildet fra venstre; Silje Lyslo, konsulent bygg SUS2023, Jan Foss, prosjektleder Bravida, Karen Mauritzen Midbøe, konsulent anskaffelser SUS2023, Jan Tore Fjelland, avdelingssjef Bravida og Lars Egil Borsheim, prosjektleder teknikk.

Kontrakten innebærer at Bravida leverer kjeleanlegget og installerer det i sykehusbygget, slik at det er komplett og klart til drift. Dette innebærer også koblinger og føringer mot andre anlegg i sykehuset. Anlegget gjelder bioolje, men det kan på sikt bli aktuelt å tilpasse det mot biogass.

Anlegget skal brukes til å sikre oppvarming i det nye sykehuset sammen med andre løsninger, som for eksempel varme fra energibrønner. Kjeleanlegget skal dermed forbindes til det sentrale oppvarmingssystemet i sykehusbyggene.

- For Bravida er dette en viktig kontrakt. Vi har en organisasjon som er meget kompetent på dette feltet og vi ser frem til å levere et kjeleanlegg som bidrar til at driften ved det nye sykehuset ivaretas på en innovativ og miljøvennlig måte, sier Jan Tore Fjelland, avdelingssjef, Stavanger Rør, Bravida Norge AS.

- Med denne avtalen sikrer vi at vår «energimiks» på det nye sykehuset trekker i grønn retning. Både bioolje (og eventuelt biogass) er energikilder som er fornybare. Kjeleanlegget fra Bravida Norge er en del av vår miljøstrategi, og blir en del av de ulike løsningene for å sikre tilstrekkelig oppvarming i byggene, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.