Årets forskningspriser: Her er vinnerne

Guido Alves tildeles forskningsprisen, mens Bjørn Barstad får prisen for årets publikasjon.

Ingrid Aukland. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 22.06.2020
Sist oppdatert 23.05.2022

forskningspriser_2018.jpg

Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne, vinner av "Årets publikasjon" Bjørn Barstad, vinner av "Årets forsker" Guido Alves og forskningsdirektør Svein Skeie under prisutdelingen.

Fredagsundervisningen ble denne uken viet til heder og ære av de to vinnerne av forskningsprisene «Årets forsker» og «Årets publikasjon».

Forskningsprisen tildeles en enkelt forsker eller et forskningsmiljø som har bidratt vesentlig til forskningen ved SUS. Prisen gikk i år til Guido Alves, professor II ved Universitetet i Stavanger og leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB).

– Takk for prisen og takk til alle støttespillere gjennom mange år. Det er kjempestas og en ære å få denne prisen, og i tillegg en anerkjennelse av det mangeårige vitenskapelige arbeidet jeg og mine gode kollegaer ved NKB har bidratt med, sa Alves under utdelingen fredag.

Parkinsons sykdom er en kronisk sykdom, og det finnes ikke behandling som kan bremse utviklingen, eller forhindre at sykdommen oppstår. «Parkinsongåten» er altså på ingen måte løst. Prognosene tilsier at det blir en dobling av personer med denne diagnosen frem til 2040 grunnet en aldrende befolkning.

– Diagnosen Parkinsons sykdom snur opp ned på livet for mange pasienter og deres pårørende. Sykdomsutviklingen er veldig forskjellig fra person til person, noe som skaper usikkerhet rundt framtidsutsikter, sier Alves.

– Gjennom forskningen ønsker jeg å bidra, på kort og lang sikt, til bedre kunnskap om sykdommen, bedre diagnostikk, og selvfølgelig bedre behandling og omsorg. 

​Komiteen om "Årets forsker":

Sammen med sin tverrfaglige forskergruppe har Alves gitt opphav til flere doktorgradsarbeider, og er en nøkkelperson i rekrutteringen av dyktige fagfolk med interesse for fagfeltet. Hans egne arbeider omfatter 66 vitenskapelige artikler og flere bidrag til faglitteratur innen bevegelsesforstyrrelser. Alves leder også ParkVest-studien. ParkVest er en av verdens ledende studier innen Parkinsons sykdom. Artiklene hans på dette området er blant de mest siterte i verden.

Publikasjonsprisen: Sikrere diagnostisering av nevroborreliose

Bjørn Barstad er stipendiat ved SUS og ble fredag tildelt prisen «Årets publikasjon» for artikkelen «Cerebrospinal Fluid B-lymphocyte Chemoattractant CXCL13in the Diagnosis of Acute Lyme Neuroborreliosis in Children» publisert i The Pediatric Infectious Disease Journal. Barstad er førsteforfatter.

–  Grunnlaget ligger i et godt systematisk arbeid fra 2011, og omfatter 210 barn med mistanke om nevroborreliose (borreliainfeksjon i nervesystemet) på fem barneavdelinger på Sør- og Vestlandet, sier Barstad.

Borreliabakterien, som kan overføres til mennesker ved flåttbitt, er i vårt område vanligste årsak til mild hjernehinnebetennelse hos barn. For å kunne stille diagnosen nevroborreliose er det behov for nye og mer presise verktøy. I artikkelen viser Barstad at kjemoattraktanten CXCL13 (et signalstoff) i ryggmargsvæsken kan diagnostisere nevroborreliose i tidlig fase.

– Dette kan ha betydning for tidlig og sikker diagnostikk av nevroborreliose, og dermed bidra til at pasienter som trenger det får behandling, og at vi samtidig unngår å behandle pasienter som ikke trenger det, sier Barstad.

Øvrige forfattere av artikkelen er Dag Tveitnes, Sølvi Noraas, Ingvild Selvik Ask, Maryam Saeed, Franziskus Bosse, Grete Vigemyr, Ilka Huber, MD og Knut Øymar.


Forskningsprisen:

  • Pris som har vært delt ut nesten årlig siden 1992.
  • Prisen er på 40.000 kroner og skal brukes til videre forskningsrelatert aktivitet.
  • Deles ut til forskere/forskningsmiljøer som har bidratt vesentlig til forskning ved Stavanger universitetssjukehus.

Publikasjonsprisen:

  • Deles ut for sjette gang.
  • Prisen er på 10.000 kroner og skal brukes til videre forskningsrelatert aktivitet.
  • Vinneren skal fortrinnsvis være førsteforfatter.