Arbeidstrening: Grønne fingre og varme hjerter i gartnerstaben

Hos Rolf Landgraff og gartnerstaben møter deltakere i Skole- og JobbResept en inkluderende gjeng som er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø.

Ingrid Aukland. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 03.07.2017
Sist oppdatert 04.07.2017

rolf_landgraff.jpg

Arbeidsleder i gartnerstaben, Rolf Landgraff, setter pris på å få bidra i Skole & JobbResept.

Allerede i 2008 åpnet byggseksjonen ved Stavanger universitetssjukehus dørene for personer med psykiske helseutfordringer som har behov for arbeidstrening, gjennom prosjektet Skole- & Jobbresept.

Skole- & Jobbresept er et praksisplassprosjekt ved Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, der hovedmålet er å hjelpe den enkelte til reell arbeidserfaring i ordinære bedrifter. Visjonen for arbeidet er å gi deltakerne økt mestringsfølelse, bedre prognose og redusert stigma.

Les mer om Skole- & JobbResept.

Gartner og arbeidsleder Rolf Landgraff har tatt i mot 13 personer siden oppstarten. For noen er jobben hos gartnerne første møte med arbeidslivet, andre trenger et nytt forsøk.

– Jeg tror de som kommer inn for arbeidstrening trives her av samme grunn som jeg gjør det, her har vi et godt arbeidsmiljø med flotte og inkluderende kolleger. Vi har gode samtaler og det er uformelt, forteller Landgraff.

Gartnerstaben består av Jone Sollid Næss og Erik Furulund, samt Landgraff.

– Jone og Erik gjør en fantastisk jobb, de er hyggelige, inkluderende og jordnære. De sprer glede, og har stor betydning for at folk trives hos oss, sier Landgraff.

Trygghet og forventninger

Gjennom mange år har gartneren erfart at det å skape trygge, gode arbeidshverdager hvor deltakerne får bidra på sine premisser, men likevel bli stilt krav og forventinger til, er virkningsfullt. Arbeid er en viktig arena for sosial kontakt.

– Hos oss er det mennesket og jobben som gjøres som er viktig. Jeg trenger ikke å vite detaljer om hvorfor de har arbeidstrening hos oss, jeg møter dem som kollega og ønsker å gi dem gode erfaringer i arbeidslivet. Men ønsker noen selv å fortelle om bakgrunnen sin, er det naturligvis helt greit, sier Landgraff.

Når 1000 påskeliljer, 1000 tulipaner og 3000 krokus titter opp av jorden om våren for eksempel, vet man at gartnerne har gjort en innsats. Gartnerne har ansvar for alt uteområde, både grønt og grått. Det betyr ca. 140 mål med grøntareal bestående av plen og bed, samt veier, fortau og utvendige p-plasser. Eller 22 fotballbaner, sagt på en annen måte.

Økt mestringsfølelse

Lena Heitmann og Irene Grini jobber begge i Skole- & Jobbresept ved Stavanger universitetssjukehus, og er veldig takknemlig for jobben Landgraff og gartnerstaben gjør.

– Hans inkluderende menneskesyn er i helt i tråd med hva både forskningen forteller oss om hva som er virkningsfullt på jobb, men det er også helt avgjørende for at våre deltakere lykkes med å komme ut i ordinært arbeidsliv etter endt arbeidstrening, sier en engasjert Lena Heitmann, prosjektleder i Skole- & Jobbresept. 

– Deltakerne føler seg sett og ivaretatt

Bedrifter som deltar får veiledning og oppfølging. Prosjektet ønsker å bidra til positive erfaringer både for arbeidsgiver, skole og prosjektdeltakere.

– Det er så viktig at vi har folk som Rolf, som alltid er på tilbudssiden. Jeg setter umåtelig stor pris på arbeidet han har gjort, sier Irene Grini, klinisk sosionom ved Skole- & Jobbresept.

Noen deltakere har vært der i flere omganger, de har kanskje sluttet for så å begynne igjen. Å kunne ta det i sitt eget tempo er verdifullt for mange.

– Deltakerne våre føler seg sett og har en opplevelse av å bli ivaretatt på en respektfull måte.  Samtidig har de fått vanlige krav og forventninger til hvordan man skal oppføre seg på en arbeidsplass og følt at de har vært til nytte, forteller Grini.

Flere av deltakerne som har jobbet hos gartnerstaben er nå i fast jobb andre steder.

rolf_landgraff_og_egil_vier.jpg

Rolf Landgraff og seksjonsleder Egil Vier går gjennom dagens gjøremål i gartnerhallen.

gartnere_jone_og_erik.jpg

Gartner Jone Sollid Næss og gartnerassistent Erik Furulund har en viktig jobb, både som dyktige fagarbeidere og som gode kolleger for folk i arbeidstrening.