Åpning av Undervisningsavdelingen: – Dette er en etterlengtet nyskapning på SUS

Denne uken var det offisiell åpning av en helt ny avdeling på SUS. Undervisningsavdelingen skal blant annet jobbe med opplæring, undervisning, simulering, videreutdanninger, LIS og lærlinger.

Ulrikke Valvik Mitchell (tekst og foto).
Publisert 24.01.2018
Sist oppdatert 25.01.2018

39804096592_9e87f9ae38_z.jpg

Anne Marie Joa (stående) er leder av den nye Undervisningsavdelingen.

– Velkommen til åpning av Undervisningsavdelingen! Dette er en etterlengtet nyskapning her på SUS, og jeg har mange å takke for at vi er hvor vi er i dag. Målet vårt er å løfte frem alt som går på undervisning og læring, kunnskapsutvikling og utdanning, sier leder av den nye avdelingen, Anne Marie Joa.

Undervisningsavdelingen er en del av forskningsavdelingen, og holder til i 4. etasje i Internatet. De skal jobbe med et bredt spekter av oppgaver, hvor nøkkelordet er kunnskapsutvikling.

Ansvarsområdene til avdelingen omfatter lærlinger, videreutdanninger/master, LIS-ordningen (leger i spesialisering) og RegUt (Regionalt senter for utdanning), simulering og ferdighetstrening (i samarbeid med SAFER), digitale kompetansesystem og E-læring, samt opplæring og undervisning på tvers i sykehuset. I tillegg til å være kontaktleddet mellom utdanningsinstitusjonene og til Helse Vest innen utdanning.

– Det er en oppgave for oss å se alle fag - ikke bare de store gruppene. Det er mange ulike grupper på SUS, og vi må evne å se helheten. Vi håper vår avdeling kan bidra til at vi kan oppdage mer av kunnskapen hos hverandre og bygge videre på den - det er veksten i kunnskap vi ønsker å dyrke frem, sier Joa.

– Viktig for SUS

Åpningen ble markert med en presentasjon av avdelingen, kaker og kaffe. Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne gleder seg til å se hva avdelingen kan utrette framover.

– Jeg er kjempeglad for at vi har fått dette til. Når vi snakket om å lage en undervisningsavdeling var ambisjonene høye. Vi så at vi trengte nettopp en slik avdeling - oppgavene ble større og større og mer og mer komplekse, og vi klarte ikke å koordinere det godt nok når vi så arbeidsmengden som lå foran oss, sier Bryne.

– Jeg er helt sikker på at dette kommer til å bli akkurat like viktig og like vesentlig for Stavanger universitetssjukehus som det vi håpte da vi bestemte dette. Jeg gleder meg til å høre mer om arbeidet til avdelingen framover.