Analysehallen tar form

Den første, store leveransen av medisinsk-teknisk utstyr på Nye SUS er nå installert.

Publisert 06.11.2023
Sist oppdatert 19.03.2024
En gruppe kvinner iført hjelmer og reflekser
Fra venstre står Christine Luiten, seksjonsleder, Lene Mikkelsen, avdelingssjef og Anne Mari Oppistov som er fagbioingeniør for automasjon.

Avdeling for medisinsk biokjemi på SUS er en av landets største, med en produksjon på cirka åtte millioner analyser per år. Hver dag undersøkes rundt 25 000 blod- og urinprøver i laboratoriet. Av disse kommer cirka halvparten fra primærhelsetjenesten.

– Vi får det største og mest moderne laboratoriet i Europa. Dette er en framtidsrettet løsning til gode for både pasienter og medarbeidere, sier en begeistret Lene Mikkelsen, avdelingssjef ved avdeling for medisinsk biokjemi.

Når nytt sykehus åpner, vil prosessen fra blodprøvetakingen skjer, til svaret er klart, bli mer automatisert enn i dag.

Raskere prøvesvar 

På nytt sykehus vil blodprøvene bli sendt fra sengeområdene, via rørpost, direkte til en robot som pakker ut blodprøven og setter den på et transportbånd.

– Denne automatiseringen vil bidra til raskere prøvesvar for pasientene våre, sier Lene Mikkelsen, avdelingssjef på avdeling for medisinsk biokjemi.

Det gjelder også prøver fra serologi, klinisk kjemi, hematologi, allergi, urin og koagulasjon, både fra sykehuset og fra primærhelsetjenesten.

Prøver fra blodprøvepoliklinikken på Våland vil bli sendt til felles prøvemottak på Ullandhaug, og så videre opp til transportbåndet i analysehallen.

Omtrent alle analyseinstrumentene på avdeling for medisinsk biokjemi, og fire analyseinstrumenter på avdeling for medisinsk mikrobiologi, er koblet til dette transportbåndet.​

Ser fram til å starte opp

Ifølge Mikkelsen vil transportbåndet forbedre prøveflyten og arbeidsflyten på avdelingen, gi færre manuelle arbeidsoppgaver – og mer tid til viktigere oppgaver. Samarbeid med avdeling for medisinsk mikrobiologi vil også bli tettere.

– Mange medarbeidere har vært involvert i arbeidet med denne løsningen, og vi gleder oss til å kunne gå i gang, sier Mikkelsen.

Det som nå er levert er en såkalt tørr-installasjon. Det betyr at det ikke kobles til vann og gass. Det skjer ikke før våren 2024. Kort tid etter dette vil opplæringen starte.

Denne automasjonslinjen er per dags dato leverandøren Roche sin største automasjonslinje i verden og gjør dette til et prestisjeprosjekt for dem.

Et rom med hvite vegger og en seng
Dette er valideringsrommet der bioingeniørene sitter og vurderer unormale prøvesvarsvar før de sendes til DIPS og Meona. Transportbåndet skal kjøre igjennom veggen, men være dekket til med støyskjerming. Rommet er lydtett.