Aerocom skal levere felles prøvemottak til Nye SUS

Aerocom Norge skal levere et komplett automatisert felles prøvemottak til Nye SUS til en verdi av 13,5 millioner kroner inkludert mva.

Publisert 19.03.2021
Kontrakt Aerocom

Aerocom skal levere felles prøvemottak

Prøvemottaket skal ta imot eksterne laboratorieprøver som skal videre til de enkelte laboratorium i Nye SUS. 

I snitt vil det komme inn 8100 prøver daglig fra både primærhelsetjenesten og fra avdelinger som fortsatt skal holde til i det gamle sykehuset på Våland.

Arealet for prøvemottaket er 135 m2 og prosessen vil være automatisert fra mottak av transportkasser med laboratorieprøver til sortering og levering i et enkeltrørsystem. 

Prøver som ikke håndteres av enkeltrørsystemet vil bli håndtert via det sentrale rørpostsystemet eller manuelt. Transportkassene vil bli inspisert og sortert ut til vask ved behov i tillegg til periodisk vask – før utlevering til nye leveranser.

- Dette er en flott anerkjennelse for oss, og ekstra stas siden vi også leverer både enkeltrør- og rørpostsystemet til Nye SUS. Planleggingen av leveringen starter umiddelbart. Det blir bra å få sette opp et avansert prøvemottak som skal gi gode arbeidsforhold for de som betjener det, og ikke minst legger til rette for at prøvene kan bli ekspedert så raskt det er mulig, sier Hans-Petter Trondrud, daglig leder i Aerocom Norge.

- Nå får vi et felles prøvemottak som er helautomatisert og robotisert, og dette er et viktig teknologisk fremskritt for SUS. Målet er at prøvene kommer raskere inn og blir hurtigere ekspedert. Samlet gir dette bedre flyt i Nye SUS, tidligere prøvesvar gir raskere avklaring for pasientene. Nå legger vi teknologisk til rette for dette, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS.

Fra før har Aerocom Norge inngått kontrakt med Nye SUS om å levere rørpostsystemet i en samlet lengde på 2500 meter til en verdi av 14,2 millioner kroner inkludert mva. Selskapet har også fått kontrakt om et enkeltrørsystem til en verdi av 7,1 millioner kroner inkludert mva.