35 millioner til demensforskning på SUS

De personlige og samfunnsmessige utfordringene knyttet til demens er enorme. I dag finnes det antagelig over 80 000 mennesker med demens i Norge. Stavanger universitetssjukehus (SUS) mottok i dag 35 millioner kroner til demensforskning.

Publisert 20.04.2018
Sist oppdatert 07.05.2018

Overrekkelse av 35 millioner kroner.

Det var et stort øyeblikk for SESAM da de mottok 35 millioner kroner til demensforskning i dag, 20. april. F.v.: Forskningsdirektør Svein Skeie, assisterende klinikksjef ved Klinikk psykisk helsevern voksne, Sølve Braut, leder av Pleiehjemsforeningen, Kirsten Smedvig, avdelingssjef ved Klinikk psykisk helsevern voksne, Karin Smedvig, forskningsleder ved SESAM, Dag Aarsland, administrerende direktør Inger Cathrine Bryne, senterleder ved SESAM, Ingelin Testad og Thomas Middelthon i Pleiehjemsforeningen. Foto: Svein Lunde, SUS.

– Dette gjør det mulig å planlegge nye behandlingsstudier i samarbeid med andre forskningsgrupper, sier forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Dag Aarsland.

Den generøse pengegaven kommer fra Pleiehjemsforeningen i Rogaland. Formålet er å fremme biomedisinsk demensforskning for å forstå mekanismer og finne nye diagnosemetoder og nye medisinske behandlingsstrategier.

Gaven er overskuddet etter Pleiehjemsforeningen i Rogalands salg av Blidensol sykehjem.

– Det private, ideelle Blidensol sykehjem er blitt bygget og drevet av Pleiehjemsforeningen i Rogaland for å gi personlige og gode livsforhold for aldersdemente.  Av flere årsaker er foreningen nå under avvikling. Vi er derfor glade for at salgssummen for sykehjemmet og foreningens øvrige midler nå kan brukes til å bidra til å finne den direkte årsaken til demens i tråd med formålet til stifterne av Pleiehjemsforeningen, sier Kirsten Smedvig, leder av foreningen.

Verdensledende forskere

– Dette er et svært verdifullt bidrag som betyr veldig mye for forskningen ved Stavanger universitetssjukehus. Bidraget vil gjøre det mulig å gjennomføre prosjekter som allerede er planlagt og å planlegge nye behandlingsstudier. Vi har all grunn til å være stolte, både på vegne av SUS og på vegne av regionen, av det sterke fagmiljøet vi har innen demensforskning ved SESAM, sier administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne.

Forskningsgruppen på SESAM består av omkring 25 forskere som over flere år har studert hvilke mekanismer som gir demens.

Forskningen vil gjennomføres i nært samarbeid med verdensledende forskere ved King’s College London. SESAM samarbeider også med forskere ved Universitetet i Oslo og Karolinska Institutet.

Les mer om SESAM og kliniske studier her.