10 minutter fra ankomst akuttmottak til møte med lege og sykepleier

Vel 16 personer fra ulike fag på akuttmottaket tester nye måter å jobbe på. Målet er at det kun går 10 minutter fra pasienten kommer inn på akuttmottaket til et kompetent team vurderer pasienten.

Ingveig Tveranger
Publisert 21.10.2019
Sist oppdatert 23.09.2021
Forberedelser til nytt sykehus

Siri Olsen Lerstøl, avd overlege på akuttmottaket og Kari Jøssang, prosjektdirektør SUS2023 OU

Gjennom flere store workshops det siste året har en tverrfaglig gruppe analysert hvordan arbeidet utføres på akuttmottaket. Mange forslag til bedre pasientflyt er kommet på bordet. 

 
En hovedkonklusjon er at pasienten skal settes i sentrum for måten oppgavene løses på.

Testdag for ny akuttflyt
På en egen testdag skal mye prøves ut. Det er medarbeiderne selv som har funnet frem til hvordan oppgavene kan løses, i samarbeid med SUS2023 Organisasjonsutvikling. Akuttmottaket er svært ofte første stopp for pasienter som kommer til sykehuset, og medarbeiderne der ønsker at pasienter som kommer til mottaket skal få en rask og korrekt avklaring.

Forberedelser til nytt sykehus i 2023
- Vi vil at pasienten skal få fortelle om sine symptomer kun en gang, til sykepleier og lege sammen i team mottak, og ikke måtte gjenta seg selv til ulike medarbeidere, sier Siri Olsen Lerstøl, avdelingsoverlege i akuttmottaket. 

 
Da får også sykepleier og lege en felles situasjonsforståelse av hva som er aktuelle problemstillinger og hva som skal gjøres videre. 

- Dette gjør vi for å være klare til nytt bygg i 2023. Men det er ingen grunn til å vente med å jobbe på nye måter allerede nå, derfor tester vi, sier Kari Jøssang, prosjektdirektør for SUS2023 OU.

Forberedelser til nytt sykehus

Gode diskusjoner om flyt på akuttmottaket

Akuttmottaket som trekkspill

Testdagen er 30. oktober og teamet legger opp til at selve lokalene og rommene på akuttmottaket ses på som et «trekkspill». Det innebærer at medarbeidere og pasienter fordeler seg over et mindre areal når det er færre pasienter inne.

- Det gir bedre oversikt og kommunikasjon mellom personalet og sikrer at pasientene hele tiden settes i sentrum, sier Johannes W. Larsen, kirurg.

Team-triage
- Når trekkspillet må utvides skal pasienten møtes av et kompetent team i «teamtriage», da bruker vi igjen triageområdet i akuttmottaket, sier Øistein Rønneberg Mjelva, avdelingsoverlege i akuttmottaket (bildet under).

Forberedelser til nytt sykehus

Gode diskusjoner om flyt i akuttmottaket

Også her skal sykepleier og lege raskt komme samlet til pasienten for å legge en plan. Da vil pasienten fort komme inn i riktig forløp mot videre behandling, det være seg inn på avdeling, time hos poliklinikk eller andre behandlingsopplegg.

Kompetanse i front
Akuttmottaket skal også teste det å sette kompetanse i front. Det betyr at de mest erfarne sykepleierne og legene i akuttmottaket møter pasienten først, gjerne i følge med mindre erfarne kolleger. Da vil problemstillinger raskt bli avklart og oppfølgingen delegeres til relevante medarbeidere.

Lege og sykepleier setter rett diagnose i 86 prosent av tilfellene når de jobber sammen. Det viser forskning og erfaringsbasert læring fra Sveits. Nå brukes den erfaringen videre i akuttmottaket på SUS.

God kommunikasjon med ambulansetjenesten
- Vi må og jobbe for mer forutsigbarhet om pasienter på vei inn. Det vi ønsker er at fastleger eller legevaktsleger estimerer ankomst når gule og grønne pasienter er på vei, da kan vi planlegge bedre, sier Nina Benedikte Østrem, sekretær i akuttmottaket og Tone Selseng, vaktleder.

Travlest midt på dagen
Tall fra Meona viser at det er store svingninger i når pasienter kommer inn i løpet av en dag. Generelt begynner trøkket fra klokken 0900 og topper seg mellom 1200 og 1300. Nå vil teamet jobbe mer proaktivt fra morgenen for å prøve å unngå de største toppene og opphopningen av pasienter midt på dagen. 

- Vi må kanskje diskutere om bemanning skal forskyves til tidligere på dagen for å komme i forkant, kunne ta imot pasientene når de kommer, heller enn å være mange til å ta imot pasienter som har ventet en stund senere på dagen. Målet må være å minske oppsamling av pasienter i akuttmottak, sier Siri Olsen Lerstøl.

Pulsmøter
Personalet i akuttmottaket skal også teste «Pulsmøter» der operative og kliniske ledere i mottak på faste tider tar en status. Det vil gi bedre oversikt og fanger opp behov for løsninger underveis i dagen. Gjennom dette ønsker teamet enda bedre dialog med sengepostene i forhold til fordeling av pasienter som skal legges inn i sykehuset. 

Arbeid med bedre flyt og kvalitet får innspill fra alle roller og funksjoner. Det følges opp, måles, sjekkes og evalueres konstant underveis. Testen nærmer seg. Akuttmottaket tar raske skritt mot pasientens helsetjeneste for fremtiden.

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om testdagen og prosjektet, ta gjerne kontakt med en fra kjerneteamet: Siri Lerstøl Olsen, Øistein Mjelva, Åshild Hjørnevik, Maria Endresen (SUS2023 OU) eller Linda Halle Nordahl (SUS2023 OU)