Sykehusutbygging: Helse Stavanger trenger og fortjener et nytt sykehus – nå er det vedtatt!

En milepæl. Et historisk vedtak. Tirsdagens styremøte i Helse Vest RHF var helt udramatisk. Styret ga stor anerkjennelse til administrasjonen og prosjektet i Helse Stavanger HF. Denne anerkjennelsen førte «Prosjekt sykehusutbygging» fram til et helt klinkende klart og enstemmig vedtak. Helse Vest RHF vedtar at Helse Stavanger får bygge nytt sykehus på Ullandhaug innenfor en ramme på 8 milliarder kroner.

Gottfred Tunge
Publisert 04.07.2016
Sist oppdatert 31.08.2016

​Det kom tydelig fram i innledningen til både styreleder Terje Vareberg og administrerende direktør Herlof Nilssen at vedtaket i Helse Stavanger HFs styre, ville bli fulgt opp med samme innstilling for styret i Helse Vest RHF.

Styremedlem Gunnar Berge var den første til å understreke at dette var egentlig ganske enkelt: – Regionen trenger og fortjener et helt nytt sykehus!

Ønskjer nytt sjukehus på Ullandhaug (helse-vest.no, publisert 22.12.2015)

Solid støtte

Superlativene fra de andre styremedlemmene ble i etterkant av Gunnar Berge sitt sterke og positive innlegg, strødd rundt med raushet og anerkjennelse. Godordene om prosessen, om åpenheten og ærligheten ble understreket. Etter hvert som alle sluttet seg til nær sagt alt som lå inne i forslaget til beslutning – at Ullandhaug blir regionens framtidige sykehus – var det med smil at styremedlemmene en etter en sluttet seg til det som de etter hvertbare betegnet som «vitnesbyrd» over Ullandhaug.

Konverterte

Ett av styremedlemmene la i sitt «vitnesbyrd» til og med inn at hun hadde konvertert i løpet av prosessen. Hun startet med et klart Våland-blikk, men prosessen og prosjektets kvalitet fikk henne til å snu til Ullandhaug.

– Tomtevalget er enkelt, sa styreleder Terje Varberg i sin oppsummering. – Mer krevende blir det å bygge med et 50-100 års perspektiv. Endringer vi i dag betegner som raske, vil bli flere og komme mye raskere i framtiden. Fleksibilitet og elastisitet er nøkkelord for å møte disse utfordringene. Sett opp klare målsettinger i det videre arbeidet med nytt sykehus innenfor slike rammer. Det vil løfte prosjektet inn i neste utfordrende fase, understreket en fornøyd Terje Vareberg.

For administrerende direktør i Helse Stavanger HF, Inger Cathrine Bryne var dette den nest siste bakken på vei mot endelig formelt vedtak: At statsråd Bent Høie følger opp og gir sin tilslutning til vedtaket. Det vil skje i midten av januar.​

Forbilledlig arbeid

– Det er selvsagt en historisk og kjempeflott dag for alle som har kjempet og jobbet iherdig for å få dette på plass, sa Inger Cathrine Bryne. – Mange har gjort mye, men ingen har hatt så stor betydning som vår egen prosjektgruppe.


– Prosjektdirektør Kari Gro Johanson og hennes dyktige medarbeidere i Prosjekt Sykehusutbygging, har på en forbilledlig måte fått på plass det nødvendige formelle grunnlaget som et så stort prosjekt må basere seg på. Jeg er svært, svært godt fornøyd med dagen i dag – ikke minst fordi dette også er så viktig for alle våre pasienter, sa Bryne.​