SUS2023: Milepæl for nytt sykehus på Ullandhaug

I slutten av august 2016 startet grunnundersøkelser av tomten på Ullandhaug. Dermed er vi ett skritt nærmere nytt sykehus!

Mirjam Klingenberg. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 26.08.2016
Sist oppdatert 31.08.2016

29144521066_a9cd2ef827_z.jpg

28556117844_d4eb4eb82a_z (1).jpg

Multiconsult startet grunnundersøkelser på sykehustomten tirsdag denne uka. Fra venstre ser Tommy Kovdal og Sondre Liavåg Larssen nærmere på grunnen.

– Dette er en viktig milepæl i planleggingen av det nye sykehuset på Ullandhaug. Grunnundersøkelsene må gjennomføres i forprosjektfasen, og resultatene herifra vil gi et bedre grunnlag til å prosjektere sykehuset, sier prosjektdirektør Kari Gro Johanson.

En grunnundersøkelse gir et bilde av hva grunnen, der sykehuset skal bygges, består av. Den gir for eksempel informasjon om fjelldybde, tykkelse av grus, sand og leire og tallfester de ulike lagenes byggtekniske egenskaper. Dette brukes blant annet for å vurdere stabilitet og rasfare, fundamenteringsløsninger og grunnvannsstrømning. Det er Multiconsult Stavanger som står for grunnundersøkelsene, og de skal være ferdig med dette i begynnelsen av oktober.

Planlagt byggestart i 2018/2019

Forprosjektet for SUS2023, som nå er i gang, er planlagt ferdig i første kvartal 2017. Det er planlagt at grunnarbeidene og byggingen av den nye sykehuset skal starte rundt årsskiftet 2018/2019 - og stå innflyttingsklart i 2023.

Første byggetrinn, med en ramme på cirka åtte milliarder, huser all akuttvirksomhet og somatisk døgnbehandling som i dag ligger på Stavanger universitetssjukehus (SUS) på Våland.

Les mer om sykehusutbyggingen vår her.

29178179255_f1dc74f73c_z.jpg
 

29144497406_5c4f0727fc_z.jpg