Status kunngjøring av entreprisekonkurranser Nye SUS

Ifølge entrepriseinndelingen med foreløpige kunngjøringsdatoer som er offentliggjort på DOFFIN og på sus.no, fremgår det at Nye SUS planla å kunngjøre de første konkurransene 17. november.

Nye SUS
Publisert 17.11.2017
Sist oppdatert 27.07.2023

​Status for de ulike entreprisene som hadde tentativ kunngjøringsdato 17. november er som følger:

  • K1011: Hovedrigg og drift: Utsatt til desember
  • K2201: Råbygg og tak, A-D: Utsatt til desember
  • K2202: Råbygg og tak, E: Utsatt til desember
  • K2301: Fasader, A-D: Utsatt til desember
  • K2302: Fasader, E: Utsatt til desember
  • K6202: Person og sengeheis: dato 17. november, opprettholdes
  • K11xx: Klargjøring av tomt: Utsatt til desember

Konkurransen som sendes til DOFFIN for kunngjøring den 17. november vil trenge noen dager før de ligger tilgjengelig på DOFFIN og TED.