Sengeområder med enerom

Et sengeområde er der pasienter tas imot til døgnopphold med innleggelse. Det kan for eksempel være geriatrisk sengeområde eller ortopedisk sengeområde. På Ullandhaug er sengeområdene plassert i de øverste etasjene i bygg A, C og D.  

Sengeområdene er formet som et kvadrat med et indre gårdsrom. Tre av sidene utgjør sengerom som vender ut mot omkringliggende omgivelser, skjermet mot sjenerende innsyn mellom rom. Den fjerde siden innehar funksjoner som blant annet personheiser, senge- og varelagerheis og møterom.

Enerom med eget bad

180503_Leveranse_SuS_Sengerom.jpg

Alle sengerom planlegges som enerom med eget bad.

Forskning og erfaring fra andre sykehus med ensengsrom viser at de aller fleste pasienter synes det er godt å ha enerom. Bedre søvn, besøk av pårørende og privatliv teller positivt. Ensengsrom vil gjøre det lettere å ivareta taushetsplikt og pasientenes integritet på best mulig måte. Det gir også mulighet for undersøkelser og behandling på pasientrommene, noe som reduserer behovet for å flytte pasienter​.

Med ensengsrom trenger vi ikke ta hensyn til kjønn og smittestatus på medpasienter. Da kan vi utnytte kapasiteten bedre, og behovet for å flytte pasienter mellom sengeområder reduseres. Sist oppdatert 22.04.2022