Nyttig og god høringskonferanse

Gårsdagens høringskonferanse for Prosjekt sykehusutbygging, møtte et lydhørt og bredt publikum fra et 20-talls ulike samfunnsaktører i regionen.

Gottfred Tunge
Publisert 27.07.2016
Sist oppdatert 31.08.2016

​​​​Forsamlingen responderte med godlyd: -Dette var nyttig, interessant og spennende, sa rådmannen i Stavanger kommune Inger Østensjø på vei ut av aulaen på sykehuset. Hun fikk nikkende bekreftelse fra Bodil Sivertsen, rådmann i Sandnes kommune.

Gjennomgangen av prosjektet med bakgrunnstall, arbeidsflyt, forutsetninger og framdrift, fikk godt fram at dette ikke har vært et hastverksarbeid. Når arkitekt Johannes Eggen fra Nordic COWI la fram skisser og nå også med modeller av de tre ulike sykehusene som er aktuelle på hver sin tomt, fikk forsamlingen et godt og detaljert innblikk i hvor prosjektet står og hvor utfordringene ligger.

   
Prosjektleder for nytt sykehus i Helse Stavanger, Kari Gro Johanson gikk gjennom alle rammer og viktige forutsetninger for prosjektet slik det står akkurat nå. En lydhør forsamling fra mange ulike samfunnsaktører i regionen lyttet nøye for de nå  selv skal gå inn og bruke sin bakgrunn for å gi tilbakemeldinger på høringsnotatet som er sendt ut.

-Akkurat her er det vi vil ha tilbakemeldinger og forslag fra dere, sa administrerende direktør Inger Cathrine Bryne henvendt til forsamlingen. Det er fortsatt mulig å påvirke og endre på det som så langt ligger i de dokumentene som er sendt ut. Helse Stavangers perspektiv er selvsagt kvalitet og drift i forhold til pasientbehandlingen. Alle andre og viktige perspektiver for tomtevalget som kan bidra til et enda bedre resultat, ser vi fram til i den kommende høringsprosessen, sa Bryne.

Utenom tørre tall og flotte skisser, ble litt mer vidløftige forslag framført av «Lærer Gondersen» . Dag Schreiners kjente skikkelse fikk med sine korte og  morsomme vinklinger nok en gang vist at de store tankene ikke alltid er de som kommer tydeligst fram.

Det var nesten som vi hørte Gondersen-kollegaen si: 8 milliarder – er det mye det?

 

                                                                                                                                      19.08.2015