Kunst på Nye SUS

​Idéen bak kunsten

I startfasen av kunstprosjektet, definerte KOROs kuratorer fire retningslinjer for valg av kunst til det nye sykehuset.
 
1) Kunsten skal passe inn på sykehuset.
 
Kunsten på det nye sykehuset skal passe inn i omgivelsene, og forholde seg til pasientene, medarbeiderne og sykehusets arkitektur på en respektfull måte.
 
2) Kunsten skal være en positiv distraksjon, vekke nysgjerrighet og være en samtalestarter.
Kunsten skal tilføre sykehusbygget noe nytt, som ikke trenger å være funksjonelt. Den skal kunne lede pasienten, de pårørende eller den ansatte inn i noe annet – en refleksjon, en sinnstilstand eller en mental pause. 
 
3) Kunsten skal være humanistisk og ha mennesket i sentrum.
Nye SUS er pasientenes sykehus, og kunstprosjektet har også mennesket i sentrum. Kuratorene har tatt utgangspunkt i at sykehuset skal være en trygg havn. Kunsten skal forsterke sykehusets følelse av trygghet og omsorg. 
 
4) Kunsten skal fungere som selvstendige ytringer.
Det betyr at kunsten skal være selvstendige og meningsbærende verk. Kunsten skal kommunisere på egne premisser, og skape nye rom for erfaringer og refleksjon.
 

Om kunstprosjektet

Kunsten på Nye SUS varierer i størrelse og form, fra takmalerier og store skulpturer til malerier som henges på vegg. De nye kunstverkene skal spille sammen med kunst som allerede er en del av SUS sin kunstsamling på 1700 verk. I første omgang vil omtrent 600 verk tas med til Ullandhaug hvor de vil vises sammen med den nyinnkjøpte samtidskunsten. 
 
Totalt 11 kunstnere produserer kunst spesifikt til det nye sykehuset, tillegg til en rekke innkjøp av lokale kunstnere. Du finner mer informasjon om kunstnerne og kunsten nedenfor.
 

ALBUM (Elise Storsveen og Eline Mugaas) – alle personalrommene

Alle byggene på nye SUS vil ha flere personalrom, og i hvert av disse vil man finne trykk av kunstnerduoen ALBUM. ALBUM består av Elise Storsveen og Eline Mugaas. De bruker plakat- og collageformatet med humor og ironi. Bildene har ofte et retro uttrykk med utklipp fra ukeblader og magasiner. Prosjektet lages spesielt for sykehusets medarbeidere.
 

Marit Victoria Wulff Andreassen – barneavdelingen i bygg D og og akuttmottaket for barn i bygg C

Marit Victoria Wulff Andreassen vil gjøre et kunstprosjekt for barne- og ungdomsavdelingen i bygg D, og til akuttmottaket for barn i bygg C. Andreassen arbeider med tegning på papir, store veggtegninger og maleri – men til det nye sykehuset skal hun arbeide direkte på vinduene.
 

Cory Arcangel – 1. etasje i bygg C

I første etasje i C-bygget vil den amerikanske kunstneren Cory Arcangel gjøre et kunstprosjekt i foajeområdet. 
Kunsten til Arcangel er leken og full av humor, og har referanser til populærkultur, arkitektur og internettkultur. Arcangels kunstprosjekt på nye SUS lages av en gjennomsiktig PVC-film på vinduene, og utskjæringer av vinyl på én betongvegg. Designet er fargerikt, og vil kunne påvirke hvordan pasienter, pårørende og medarbeidere opplever rommet gjennom dagen og årstidene. 
 

Bjørn Bjarre – 1. etasje og gårdsrommet i bygg D

I bygget hvor barne- og ungdomsavdelingen holder til, vil Bjørn Bjarres skulptur Vesen prege gårdsrommet. Skulpturen er laget i steintypen anortositt, karakteristisk for kysten mellom Flekkefjord og Ogna. Steinhogger Martin Kuhn har ferdigstilt skulpturen som veier rett under fire tonn.

52369359660_976b0dac42_o.jpg

Bjarres skulptur Vesen ble heist inn i gårdsrommet i bygg D i september 2022. Foto: Frida Moberg, Helse Stavanger.

​I tillegg til skulpturen, vil flere akvareller av Bjarre kunne oppleves i foaje-området i første etasje i D-bygget. 

Inger Bruun, Per Dybvig, Torbjørn Rødland og Maiken Stene – gangbro 2. etasje

I gangbroens 2. etasje vil fire kunstnere smykke ut hvert sitt hjørne med vegghengte malerier, tegninger, fotografier og relieffer basert på idéen om en kunstvandring i den sammenhengende korridoren. Kunstvandringen skal gi motivasjon til bevegelse, være navigasjonspunkter og fungere som positive distraksjoner og samtaleåpnere.
 
I hjørnet av gangbroen i bygg A vil malerier og fargerike relieffer av kunstner Inger Bruun pryde veggene. Bruuns oljemalerier er abstrakte og fantasifulle, og domineres av primærfargene gul, blå og rød. 
 
Komposisjoner av innrammede tegninger fra Per Dybvigs særegne univers vil henge på veggene i gangbroens hjørne i bygg B. Komposisjonene består av store og små tegninger og vil tilpasses arkitekturen.
 
Malerier av Maiken Stene skal opp på veggene i gangbroens hjørne i bygg D. Stene er landskapsmaler og er opptatt av hvordan vi ser og opplever naturen. Maleriene er derfor ikke helt som tradisjonelle landskapsmalerier. 
 
I det siste hjørnet i ringen henges symbolistiske fotografier av Torbjørn Rødland. Fotografiene er både humoristiske og rike på assosiasjoner.
 

Ingrid Lønningdal – uteområdet «torget» og gangbro

I uteområdet mellom sykehusbyggene, planlegges det flere installasjoner av kunstneren Ingrid Lønningdal. Lønningdals prosjekt heter Rotasjoner, og består av takmalerier i gangbroens himling og syv skulpturer på «torget» – uteplassen mellom de fire sykehusbyggene.​
 
takmaleri gangbro.png

Takmaleriet i gangbroen strekker seg innom fire av sykehusbyggene. Foto: Ingrid Lønningdal/KORO.

De syv skulpturene skal spille sammen med torget og landskapet som finnes der. Kunstner Lønningdal og KORO har samarbeidet tett med landskapsarkitektene for den optimale plasseringen av skulpturene. Der kan de brukes av besøkende til hvile eller lek, eller som hjelp til å navigere seg rundt på sykehuset. Skulpturene er produsert delvis i gjennomfarget betong, og delvis malt med silikatmaling. 
 
skulpturer lonningdal.png

Foreløpige modeller av skulptur nummer én Rotasjoner (søyle) og skulptur nummer to Rotasjoner (portal). Foto: Ingrid Lønningdal/KORO.

​Herman Mbamba – gårdsrommet i bygg C

Herman Mbamba skal lage et stort veggmaleri i den sørlige delen av gårdsrommet i bygg C. Mbamba bruker farger, former, kontraster, bevegelser og pauser for å skape en helhet.

 

Beathe C. Rønning – geriatrisk avdeling i bygg A

Beathe C. Rønning lager nye verk til geriatrisk avdeling med utgangspunkt i hennes tidligere prosjekt Austa Åsen i farger fra 2021. Dette prosjektet tok for seg et minnelandskap gjennom fotografi og farge, og hun lager et lignende prosjekt for SUS med bilder fra Stavanger-regionen og Rogaland. Sist oppdatert 24.01.2024