KrF-leder Knut Arild Hareide: – Timing for nytt sykehus og statsbudsjettet er perfekt!

– Dersom vi holder halvparten av tempoet ditt og må være i mål 6. oktober når statsbudsjettet for 2017 blir lagt fram, da er nytt sykehus på Ullandhaug 2023 i boks! KrF-lederen Knut Arild Hareide var både humoristisk i sin direkte tilbakemelding til utbyggingsdirektør Kari Gro Johanson, samtidig som han var tydelig på at timingen for et så stort prosjekt i denne regionen, er perfekt.

Gottfred Tunge
Publisert 17.09.2016

Et par menn som snakker

Knut Arild Hareide var svært godt fornøyd med gjennomgang, tilbakemeldinger og flere konkrete forslag til veien videre for Helse Stavanger. Her vises han rundt av forskningsdirektør Svein Skeie. Foto: Svein Lunde, SUS.

 – Vi har fått flere konkrete forslag til videre satsing og utvikling for Helse Stavanger - både knyttet til pasientbehandling, men også til hvordan et så stort sykehus kan påta seg enda større oppgaver i regional og nasjonal sammenheng, sa Knut Arild Hareide da den topptunge KrF-delegasjonen var på SUS-visitt i dag, 15. september.

Hjemmesykehus for barn
Før besøket hadde Rogalands stortingsrepresentant (og i permisjon fra SUS!!) Olaug V. Bollestad allerede lansert og fått god omtale på sitt forslag om en ekstrabevilgning til hjemmesykehus for barn i Helse Stavanger-regi. Denne satsingen kjenner Bollestad godt til og hun ønsker at SUS, med sine oppbygging og erfaring på dette viktige området, bør være en selvskreven kandidat til å utvikle konseptet videre med sikte på enda bredere deltakelse fra helse-Norge.

– Det er en vinn-vinn-situasjon. Barna og deres foresatte får et bedre og mer kvalifisert tilbud. Oppfølgingen av denne mobile pasientgruppen vil samtidig kunne bli minst like godt ivaretatt av leger og sykepleiere, understreker Olaug Bollestad.