Brukerinvolvering

Kommune og fylkeskommune

dialogmøte med Time.jpg

Fra dialogmøte med Time kommune i 2018, f.v. ordfører Reinert Kverneland, rådmann Trygve Apeland og daværende administrerende direktør ved SUS, Inger Cathrine Bryne.

God og likeverdig samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste er en forutsetning for at vi skal lykkes med nytt sykehus.

Fra 2016 har SUS hatt to dialogmøter årlig med kommuner og fylkeskommune om sykehusutbyggingen. Alle kommunene i sykehus​ets opptaksområde, rådmenn og ordfører, fylkesordfører, Universitetet i Stavanger og representant fra Fylkesmannen har deltatt. Sykehuset presenterer oppdatert status fra prosjektet, og det er en arena for innspill og diskusjon.

I tillegg har vi våren 2018 besøkt kommunene som har SUS som «sitt» sykehus. Bakgrunnen for initiativet er å ha en tettere dialog om hvordan vi kan samarbeide enda bedre om et bærekraftig og best mulig helsetilbud til befolkningen.  

Disse møtene kommer i tillegg til møter i Samhandlingsutvalget, som er den viktigste løpende arenaen for dialog mellom sykehuset og kommunene.

Sist oppdatert 26.01.2022